Antrepolarda eşya devrinde yeni uygulamalar

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET

Değerli okuyucular, Ticaret Bakanlığı’na intikal eden olaylardan, antrepodaki eşyanın başkasına satış yoluyla devrinde kıymet tespitinde farklı uygulamalara gidilebildiğinin anlaşılmış olması nedeniyle Gümrükler Genel Müdürlüğünce yeni bir düzenleme yapılmış bulunuyor.

Buna göre; Gümrük Kanunu’nda belirtilen "İthal eşyasının gümrük kıymeti, eşyanın satış bedelidir. Satış bedeli, Türkiye'ye ihraç amacıyla yapılan satışta 27 ve 28’inci maddelere göre gerekli düzeltmelerin de yapıldığı, fiilen ödenen veya ödenecek fiyattır." ve "Fiilen ödenen veya ödenecek fiyat, ithal eşyası için alıcının, satıcı veya satıcı yararına yaptığı veya yapması gereken ödemelerin toplamıdır. Bu fiyat, ithal eşyasının satış koşulu olarak, alıcının satıcıya veya satıcının bir yükümlülüğünü karşılamak üzere üçüncü bir kişiye yaptığı veya yapacağı tüm ödemeleri kapsar…" hükümlerinin dikkate alınması gerektiği emrediliyor.

Keza; Gümrük Yönetmeliği’nde yer alan koşullar çerçevesinde, gümrük antrepolarında depolanan eşya satış suretiyle başkasına devredilebilmesinde koşulların dikkate alınması isteniyor.

Antrepo rejimi altında bulunan ve sonrasında serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyanın gümrük kıymeti ile ilgili AB Gümrük Yönetmeliği’nin uygulanmasına ilişkin rehberde de yer verildiği üzere; eşyanın, Türkiye gümrük bölgesine sevk edilmesi sırasında henüz herhangi bir satışın söz konusu olmadığı, potansiyel vergi kimlik numaralı firmalarca ülkeye getirilerek antrepoya konulduktan sonra satışın gerçekleştirildiği durumlarda, eşyanın antrepoya alınması sırasında Türkiye'ye ithal edilmek üzere doğrudan doğruya yapılan bir satış söz konusu olmadığından, gümrük kıymetinin tespitinde, eşyanın ithal edilmek üzere antrepoda yapılan satışına ilişkin kıymetin dikkate alınması gerektiği talimatı idarelere verilmiş bulunuyor.

Böylece, her durumda, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kıymet kontrollerinin titizlikle yapılması ile uluslararası borsa kıymetleri ve emsal eşya kıymetleri de incelenerek, gümrük kıymetinin aşındırılmaması noktasında gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi şeklindeki emrin altını özellikle çizmek gerekiyor.

Anlaşılan, büyük finans gücüne sahip olup yüklü miktarda ithalat yapan firmaları finans bakımından kullanmak isteyen küçük çaplı firmalar, antrepoda eşya devrine alışmış bulunuyorlar. Kuşkusuz, eşya kıymeti konusunda yıllarca gümrüklerde yaşananlar bakımından bir bilgi birikimin olduğu bir gerçektir. Bu çerçevede bakıldığında, vergi ödemeden kaçınmanın yolu bir ölçüde bu düzenleme ile katılmaya çalışıldığı anlaşılıyor.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar