Son aylarda gümrüklerde neler oldu ve iki öneri

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET

Değerli EKONOMİ okuyucuları, 2.5 aydır yazılarıma ara vermek zorunda kaldım. Bu sürede gümrüklerde neler oldu kısaca size özetlemek isterim. Keza, günümüze uygun iki öneriyi de Ankara’ya sunuyorum.

Kesin ihraç kapsamında geçici plakalı römork yarı römorkların alıcı ülkeye ait çekicilerle kendi ülkesine boş olarak taşınmasında U-NET de yapılacak işlemler açıklandı. Kıymet araştırmasında sadece belgelerin onaylı olmamasının tek başına bedel reddini gerektirmediği belirtildi.

U-Net Sistemi’nde özel izinlerin geçiş izni kontrolüyle ilgili olarak taşıt plakası üzerinden kontrolünün sağlanmasının gerektiği uygulamasına geçildi.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) ve kolaylıktan yararlanma hakkı olan Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) sahiplerinin geçici madde 37 kapsamında DİR ek süre taleplerinde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği YGM tespit raporunun aranılmaması talimatı idarelere verildi.

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) taahhüt kapatmalarında TÜRKAK tarafından akredite gözetim şirketi ekspertiz raporlarının kabul şartları açıklandı. Her türlü dökme ve varilli zeytinyağı ihracatındaki DFİF kesintisi ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması talimatı idarelere verildi.

Makarnalık buğday ihracatında ek süre veya alıcı firma ya da ticaret yapılan ülke eşyanın gideceği ülkenin değiştirilmesine yönelik redrese taleplerinin Genel Müdürlüğe intikal ettirilmesi istendi. NCTS modülünde iptal değiştirme ve uygun olmama durumunda gerekçe alanına veri girişi konusuna açıklık getirildi.

Rusya menşe şahadetnamelerinin teyidinin yapılacağı internet adresi açıklandı. Gemiden gemiye tehlikeli dökme sıvı yük transferinde emniyet şartları yönergesi değiştirildi.

Tohumluk olmayan makarnalık buğday ihracatında İl Tarım Müdürlüğü’nde başvurulduğunda birlik onayı, TMO tahlili ve sağlık sertifikasında uyulması gereken tedbirler açıklandı.

Petrokimyasal ürünlerin referans kıymetleri değerlendirilirken eşyanın geldiği ülke ya da ticaret yapılan ülke dışında, yükümlüsünce yapılan açıklamalar ve sözleşmelerin de göz önüne alınacağı belirtildi. Antrepodaki eşyanın satış yoluyla devredilmesi halinde gümrük kıymetinin tespiti kuralları belirlendi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Karşılıklı Tarım Tavizlerine İlişkin Protokol I’in Tadil Eden 1-2022 Sayılı Türkiye-Gürcistan Ortak Komitesi Kararı ve Anlaşmanın III Nolu Protokol onaylandı.

Suriye'den transitinde gümrük hizmeti verilmesi uygun bulunan eşya, geçici depolama yerlerine ya da antrepolara konulmaksızın üçüncü ülkelere veya Suriye'ye sevk edileceği belirtildi. Ancak söz konusu eşyanın deniz yolu, hava yolu ya da demiryolu ile üçüncü ülkelere veya Suriye'ye sevk edilecek olması durumunda, bahsi geçen eşya liman/havalimanı/demiryolu sahasında bulunan geçici depolama yerlerine veya bu yerlerin bağlı olduğu gümrük müdürlüklerinin denetimi altında bulunan antrepolara konulabileceği açıklandı. Kuşkusuz, olan bitenden küçük bir bölüm bu yazıma konu oldu.

Bu arada, günümüz koşullarına uygun iki öneriyi de Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne sunmak isterim.

Birincisi YGM’lerin antrepo kontejanında özel ve genel ayrımının kaldırılması veya oranların değiştirilmesinin günün koşullarına göre şart olduğunu düşünüyorum.

İkincisi, Müşavir Yardımcılığının sınava bağlanmaması (gereksiz bir uygulama) ve 3 yıllık staj süresi sonunda yardımcı karnesi verilmesidir. Sınav yapılmasının gerekçesi bence olmamalıdır.

Umarım bu iki önerim dikkate alınır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Gümrüğün adı yok 28 Mart 2024