Son zamanlarda gümrüklerde neler oldu

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET

Veri sızıntısının engellenmesi için merkez teşkilatı tarafından taşra teşkilatında izleme ve sınırlandırma yapılmıştır. Sertifika sahibi firmaların yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde on ve fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanları hakkında yetkili yargı mercii tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi halinde tesis edilecek işlem konusunda tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede, anılan kişiler hakkında yürütülen kovuşturma sürecinin sonunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi ve bu kararın kesinleşmesi halinde Yönetmeliğin 154’üncü maddesi uyarınca gerçekleştirilen sertifikanın askıya alınması işleminin sonlandırılması talimatı verilmiştir.

Bölge müdürlüklerince onaylanmış kişi statüsü başvurularının değerlendirilmesinde firmaların mali tablolarının incelendiği yıllar itibariyle "zarar" ettiği durumlarda tesis edilecek işlemde yaşanılan tereddütlerin giderilmesini teminen, incelenen yeminli mali müşavir raporlarının Bakanlığımızca belirlenen formata uygun olarak düzenlenmesi, mezkur tebliğ'in 6 numaralı ekinin "6. Sonuç" başlığı altında yer alan maddelerin eksiksiz olarak doldurulması ve raporun "olumlu" olarak sonuca bağlanması şartıyla başvuru sahibi firmaların diğer başvuru şartlarını da karşılamaları halinde adlarına onaylanmış kişi statü belgesi düzenlenmesi gerekiyor.

Azerbaycan Yeşil Kart Bürosu’nca iletilen yazıda ifade edildiği gibi Gürcistan ve Kazakistan plakalı araçlar için OJSC Pasha Insurance sigorta şirketi tarafından yeşil kart düzenleme yetkisi verildiği duyurulmuştur.

Canlı hayvan naklinde teminat alınması ATS takılması ile zorunlu olmadıkça memur refakati uygulamasına gidilmemesi talimatı verilmiş bulunuyor. Elektronik menşe ve dolaşım belgelerinin internetten sorgulanacağı ve doğru olanlar için biçimsel unsurların aranmayacağı ile normal usulde düzenlenen belgeleri geçersiz kılmayacağı idarelere bildirilmiştir.

 Ukrayna’ya ait limanlarımıza gelen transit yüklerin geçiş belgesiz Ukrayna araçlarınca taşınması uygulamasının 31 Aralık 2024 e kadar uzatılmıştır. Hareket gümrük idarelerinden Türkgözü Gümrük Müdürlüğü’ne zirai karantina veya veteriner kontrolüne tabi eşyaların sevk edilmemesi bildirilmiştir.

Rejim kodu alanı 1000 ve ödeme şekli alanı peşin olarak beyan edilen bir ihracat beyannamesine konu eşyanın DFİF prim kesinti makbuzu kodunun 0255 olduğu ve gümrükçe iptal edilebilecek beyannamelerin düzeltme yapılabilecek statüde olan beyannameleri de kapsayacak şekilde genişletildiği belirtilmiştir. İşlenmemiş altın ithalatında 71 fasıldaki ürünlerin ihracat bedelleri için mahsup yapılmayacaktır.

Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye gümrük bölgesinde bulunan ve yurtta kalma süresi sona eren Ukrayna plakalı kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtları için süre sonunun, herhangi bir başvuru aranmaksızın 30.06.2024 tarihi olarak belirlenmesi uygun bulunmuştur.  İran Bürosunun Yeşil Kart sistemi üyeliğinin 01.01.2024 tarihi itibariyle süresiz olarak askıya alındığı bu itibarla anılan tarihten sonra ibraz edilecek İran Bürosu tarafından düzenlenen Yeşil Kart’ların geçerli olmayacağı belirtilmektedir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Gümrüğün adı yok 28 Mart 2024