Ege iş dünyasından seçim sonrası ilk yorumlar: Tek problemimiz var o da enflasyon

31 Mart yerel seçimlerinin tamamlanmasının ardından Ege iş dünyası temsilcileri sonuçlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ege iş dünyasından seçim sonrası ilk yorumlar: Tek problemimiz var o da enflasyon

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener:

“Seçimsiz dönemin en önemli gündemi ekonomi olmalı”

Ülke olarak yoğun bir seçim sürecini geride bıraktık. İzmir özelinde, kentimizin 5 yıllık yönetimini üstlenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay başta olmak üzere 30 ilçemizde göreve gelen tüm belediye başkanlarımızı kutluyorum. Günümüz koşullarında kentlerin rekabeti giderek önem kazanıyor. Artmakta olan yakından ticaret ve yerelleşme eğilimlerinin etkisi ile yerinden yönetimin kalitesi, etkin yönetişim ve yöreye uygun projelerin hız kazanacağını ve daha da önem taşıyacağını düşünüyorum. İzmir Ticaret Odası olarak, genel ve yerel yönetimler, Oda, Borsalar ve sivil toplum kuruluşları ile ortak akıl ve sinerji içerisinde kentimiz için katma değer yaratacak projeler üretmeyi her zaman çok önemsedik. 1 Nisan itibariyle başlayan süreçte de birlikte iş yapma kültürümüzü sürdürerek, kentimiz için hep birlikte çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz.

Türkiye, son 1 yıl içerisinde 2 önemli seçim atlattı. Şimdi önümüzde seçimsiz geçireceğimiz uzun bir süreç var. Bu süreçte en önemli gündemimizin “ekonomi” olması gerektiği inancındayım. Öncelikli mücadele alanı olan enflasyonun tek haneye düşürülmesine yönelik T.C.Merkez Bankası’nın uyguladığı sıkı para politikası yanında selektif kredi politikası ve hassas bütçe dengesinin gözetilmesi önem taşıyor.

2024-2026 Orta Vadeli Programın kararlılıkla uygulanmaya devam edilmesi; program çerçevesinde açıklanan, vergi reformu başta olmak üzere, tüm yapısal reformların hayata geçirilerek şirketlerimizin verimliliğinin arttırılması ve yurtdışındaki rakipleriyle eşit şartlarda mücadele edebilmelerinin sağlanmasının önemini vurgulamak istiyorum. Bununla birlikte; kamuda da harcamaların etkin kontrolü ve tasarrufun ön planda tutulduğu bir yaklaşımın benimsenmesi de odaklanılması gereken diğer bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi:

“Yerel yöneticilerden daha çevreci projeler bekliyoruz”

Seçim sonrası önceliğimiz yapısal reformlara ağırlık vermek olmalı. 31 Mart seçimleriyle, demokrasimizin temel unsurlarından biri olan yerel seçimleri başarılı bir şekilde geride bıraktık. Ülke genelinde gerek oy kullanımı esnasında gerekse de oy kullanıldıktan sonra ve sayım sırasında huzur ve sükûnetle seçimlerin gerçekleştirilmesi bizleri fazlasıyla mutlu etti. Bu vesileyle, seçimlerde görevli kamu görevlilerimiz başta olmak üzere sandık başında görev alan tüm iktidar ve muhalefet parti görevlilerine de teşekkür ediyoruz. Gerek yeniden seçilen gerekse de ilk kez seçilen belediye başkanlarımızı ve yerel yöneticilerimizi kutluyor ve görevlerinde başarılar diliyoruz. Yerel yönetimlere, şehirlerde halkımızın daha iyi şartlarda yaşamalarını sağlamaları, alt yapı sorunlarını gidermeleri, trafik sorunlarını azaltmaları ve daha çevreci politikaları uygulamalarına yönelik projeleri gerçekleştirmeleri gibi konularda da başarılar diliyoruz. Deprem başta olmak üzere tüm konularda merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında iş birliğinin güçlendiği ve halkımızın ekonomik sorunlarının da azaldığı bir dönem olmasını ümit ediyoruz. Seçim sonrası, yapısal reformlara daha fazla ağırlık vererek, hep birlikte daha mutlu, daha refah ve daha adil Türkiye için eskisinden daha fazla çalışmalıyız.

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu:

“Yapısal reformlar için bir an önce harekete geçilmeli”

31 Mart Yerel Seçimleri’nin tamamlanmasıyla birlikte, yapısal reformlar için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Başta enflasyonla mücadele, gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi ve hukukun üstünlüğü olmak üzere ülke sorunlarına çözüm bulunmasını bekliyoruz. İş dünyası olarak, yerel yönetimlerden temel belediyecilik hizmetlerinin yanında; sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun, çevreye duyarlı, yeşil ve dijital dönüşüme açık, nitelikli işgücüne yönelik politikalar üretmesini bekliyoruz. Altyapı yatırımlarının artırılması ve ulaşım ağının geliştirilmesi ise hem iş insanlarının hem de İzmir’de yaşayan tüm vatandaşlarımızın ortak talebidir. Deprem riski altında olan kentimizin bilimsel verilere dayanan politikalar ışığında dirençli ve güvenli hale getirilmesi ise hayati önemde.

ESİAD olarak 7 yıldır gerçekleştirdiğimiz Üye Beklenti Anketi’mizi göreve gelen yeni yöneticilerimizle bir kez daha paylaşmanın yararlı olacağına inanıyoruz. Anketimize göre İzmir’de öncelik verilmesi gereken üç konu; şehir içi ulaşım, kentsel dönüşüm projeleri ve 2. çevreyolu şeklinde sıralanıyor. Anketimizin göreve gelen başkanlarımız için de yol gösterici olacağı düşüncesiyle, ayrıntılı sonuçları dileyen tüm yerel yöneticilerle paylaşmaktan mutluluk duyacağız.

İzmir, Ege Bölgesi’nin önemli bir sinerji kaynağı. Başlı başına bir ekosistem oluşturma yolunda hızla ilerliyor. Bu ekosistemi her açıdan besleyen, mevcut potansiyeli en iyi şekilde değerlendirecek politikalara ihtiyacımız var. Göreve seçilen tüm başkanlarımızın bu konuda üzerlerine düşeni en iyi şekilde yapacaklarına inanıyoruz.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer:

“Tek problemimiz var o da enflasyon”

Oylama sürecinin medeni şartlarda gerçekleşmesi, demokrasi vurgusu açısından önemli. Göreve gelen belediye başkanlarını kutluyoruz. Üst üste seçim sürecinden geçen Türkiye’nin artık ekonomiye yönlenmesi lazım. Seçmenler, ülkemiz geleceğine sahip çıkarak, sandık başına giderek, oylarını medeni bir şekilde kullandı. Şimdi ekonomi ve üretim için çalışma zamanı. Seçimlerin geride kalmasıyla, önümüzde seçimsiz geçireceğimiz bir dönem mevcut. Seçilen belediye başkanlarımızın projelerini sırayla hayata geçireceğinden şüphemiz yok. Bu projeler ülkemiz için önemli bir fırsat olacak. Ülke olarak da siyasi çekişmeleri bir yana bırakıp üretime odaklanmamız şart. Ekonomide hayata geçirilecek önemli adımlar mevcut. En büyük problemimiz belimizi büken enflasyon. Enflasyonla mücadeleye odaklanmalıyız. Ekonominin acil olarak istikrara kavuşması, öngörülebilir piyasa düzeninin sağlanması önceliklerimiz. Biz iş dünyası olarak teknoloji içeriği kuvvetli, katma değeri yüksek üretim ve yatırımlar gerçekleştirerek üzerimize düşeni yapıyoruz. Yönetimimizden beklediğimiz de ekonomiye odaklanarak istikrarın getirilmesi. Ülkemizin üretim gücünün korunması ve firmaların sürdürülebilirliğinin zarar görmemesi de önem arz ediyor. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına bize yakışır proje ve reformlarla başımız dik girerek, enflasyon altında ezilmeden güçlenerek yolumuza devam etmeliyiz.

İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz:

“Seçim bitti şimdi iş zamanı”

Genel seçimler ve yerel seçimler derken yaklaşık iki yıldır ülke gündeminin ilk sırasını işgal eden seçim atmosferinden sıyrılıp, yüzümüzü halkın gerçek gündemi olan ekonomiye çevireceğimiz yeni bir döneme başlıyoruz. Seçim kaygısının taşınmayacağı yaklaşık dört yıllık süre, ülke ekonomimizin düze çıkması için bir fırsat gibi görünüyor.

Uzun süredir ekonomide yaşanan sıkıntıların seçmenin oy tercihlerini belirlediği dün yapılan seçim sonuçlarında görüldü. Siyasi partilerin bu sonuçlardan bir ders çıkararak, politikalarını yeniden belirlemeleri gerektiği bir kez daha ortaya çıktı. Bu konuda yerel yönetimler ve merkezi yönetimler ile ortak çalışma yürütme irademizi tekrar beyan ediyoruz. İZSİAD olarak önceki yıllarda olduğu gibi bugünden sonra da kamu özel teşebbüs iş birliğinin en iyi örneğini vermek için çabalamaya devam edeceğiz. İş dünyasının temsilcileri olarak bizler de enflasyon, kur, finansmana ulaşım başta olmak üzere birçok sorun yaşıyoruz. Bu dönemde sıkılaştırılmış ekonomi politikasının devam etmesini ve yaşadığımız bu sorunların bir an önce çözülmesini istiyoruz. Yerel seçim sonuçlarının İzmir ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, üreterek büyüme hedefinden şaşılmamasını umut ediyorum.

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasoynu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş

“Seçim sonuçları iş dünyasına da olumlu yansıyacaktır”

Yapılan seçimlerle bizlere 5 yıl hizmet edecek yerel yöneticilerimizi belirledik. Seçim de vatandaşlarımız kararlarını verdiler. Demokrasi şöleni şeklinde bir seçim oldu. Sakin bir şekilde seçim tamamlandı. Yeni seçilen başkanları kutluyoruz. Seçimde aday olan tüm isimleri de medeni cesaretlerinden dolayı tebrik ediyoruz. Seçim sonuçlarının iş dünyasına da olumlu yansıyacağını umut ediyorum. İş dünyası olarak uygulanan ekonomi politikasının devam etmesini bekliyoruz.

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt:

“Beklentilerimizin karşılanmasını umut ediyoruz”

Uzun süredir gündemimizde yer alan yerel seçimlerimiz sonuçlandı. Seçimlerde vatandaşlarımız oyunu kullandı. Seçimler demokrasinin en vazgeçilmez unsurlarından biri.  Biz İş dünyası olarak hem merkezi idare hem de yerel idarelerden öncelikle istikrar bekliyoruz. Merkezi idareden ekonomi yönetimi ile bizlere dünya ile rekabet edecek şartları oluştururken, yerel yönetimlerden de en kolay şekilde üretim yapacağımız ortamı sağlamaları bekliyoruz. Seçim sonrası dönemde de bu beklentilerimizin karşılanacağı umudunu taşıyoruz.