'EPDK’nın lisanssız elektrikte yaptığı sık değişiklikler mağduriyet yaratıyor'

EPDK’nın lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinde 12 yılda 25’inci kez değişiklik yapacak olmasının hem tüketicide hem de sektördeki firmalarda mağduriyet yarattığını söyleyen İZTO Meclis Üyesi Alkan, her değişikliğin kaynak israfına neden olutken, ikinci el ve hurda güneş paneli piyasası yarattığını da vurguladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
'EPDK’nın lisanssız elektrikte yaptığı sık değişiklikler mağduriyet yaratıyor'

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde yeni bir değişiklik taslağı hazırlanarak kamuoyu görüşüne açıldı. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Üyesi, Temiz Enerji Çalışma Komitesi Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz Alkan, sık yapılan değişiklikleri bir zafiyet işareti olarak değerlendirirken, lisanssız elektrik üretiminin önündeki engelleri anlattı. Alkan, her değişikliğin hem kaynak israfına neden olduğunu hem de ikinci el ve hurda güneş paneli piyasası yarattığını söyledi.

EPDK’nın, 18 Mart'ta duyurduğu taslağa, yalnızca 11 günlük bir görüş alma süresi tanıdığını ifade eden Alkan, “Yönetmelik, ilk olarak 2 Ekim 2013’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bu son değişiklikle birlikte, 12 yılda 25'inci kez değiştirilmiş olacak. Mevzuatın değişen şartlara göre yenilenmesi normal olarak kabul edilse bile, bu kadar sık yenileme yapmak bir zafiyet işareti” diye konuştu.

Tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine ve üretilen enerjinin etkin kullanımına yönelik düzenlemeler içeren yönetmelikte sık değişiklik yapılmasının, tüketicilerde olduğu kadar sektörde faaliyet gösteren firmalar için de büyük sorunlar yarattığını belirten Alkan, “Elektrik faturalarını, lisanssız tesisler kurarak dengelemek isteyen tüketicileri ilgilendiren bu kuralların sık değiştirilmesi mağduriyetler yaratıyor. Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, olumsuz düzenlemeler içermese bile bu kadar çok değişiklik yapmak, enerji alanındaki denetim ve yönetim erklerini sorgulatıyor” ifadelerini kullandı.

“Enerjinin üretim iletim ve dağıtımı kamuya geri alınmalı”

Lisanssız üretim teşvik edilerek, üretilecek enerjinin hangi şartlarda, ne kadar süre satın alınacağının veya nasıl mahsuplaşılacağının günübirlik değişmeyecek kurallara bağlanması gerektiğini söyleyen Alkan, “Gelişmiş ülkelerde, iletim ve dağıtım maliyetlerini düşürmesi nedeniyle tüketim noktalarında kurulan lisanssız üretim tesisleri için özel teşvikler uygulanıyor. Türkiye’de ise bağlantı kapasitelerinin sınırlandırılması anlamsız” dedi.

Ayrıca, enerjinin kar odaklı sıradan bir ticari faaliyet alanı olmaktan çıkarılarak, yeniden kamu hizmeti olarak yapılandırılması gerektiğini söyleyen Alkan, kamunun yatırım yapmasının önündeki engeller kaldırılarak üretim, iletim ve dağıtımda tam yetkinin kamuya geri alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

 

“Değişiklikler hurda güneş paneli piyasası yarattı”

Geçmişte mahsuplaşma gibi mali konularda dahil olmak üzere bir gecede yapılan kural değişikliklerinin olumsuz sonuçları olduğunu hatırlatan Alkan, “Üretim fazlasını bedelsiz sisteme vermek zorunda kalan tesislerin bir kısmı söküldü, bir kısmı ise kapasite düşürdü. Kaynak israfı yaratan her değişiklik, ikinci el ve hurda güneş paneli piyasası yarattı. Güneş enerjisi açısından özellikle bina cepheleri ve çatılarda halen yüksek bir lisanssız üretim potansiyeli var. Bu tip değişiklikler, başta güneş olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgiyi düşürüyor. Yatırım planlamasında gereksiz belirsizliklere neden oluyor” değerlendirmelerinde bulundu.