İş gücüne katılacak gelecek neslin sağlığı tehlikede

Türkiye’de 10-20 yıl sonra iş gücüne katılacak neslin yeterli  beslenememesi nedeniyle sağlıklarının tehlikeye gireceği belirtilerek, devlet okullarında her kademede eğitim gören öğrencilere, bir öğün sağlıklı okul yemeği ve temiz içilebilir su sağlanması talep edildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İş gücüne katılacak gelecek neslin sağlığı tehlikede

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. Fulya Sarvan, aralarında avukat, doktor, akademisyen, Antalya Tabip Odası ve Antalya Barosu gibi 40 STK temsilcisinden oluşan ‘Antalya Bir Öğün Okul Yemeği Koalisyonu Bileşenleri’ temsilcileri ortak açıklama yaptı.

TÜKD Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. Fulya Sarvan, devlet okullarında eğitim gören tüm öğrencilere bir öğün sağlıklı okul yemeği ve temiz içilebilir su temini talebini desteklediklerini söyledi. Prof. Dr. Sarvan, şunları kaydetti:

‘’On veya yirmi yıl sonra bu ülkenin işgücünü oluşturacak neslin beden ve ruh sağlığı için bunun vazgeçilmez olduğunu düşünüyoruz. Tüm velileri ve vatandaşları (Dikkat geleceğimiz tehlikede) diyerek ciddi biçimde uyarmak istedik. Araştırmalar, çocuklarımızın yoksulluktan çocuk işçiliğine,  her kademede eğitim sorunlarından ihmal, istismar ve şiddet olgularına, madde bağımlılığından dijital bağımlılığa, akran zorbalığından siber saldırıya, yetersiz ve sağlıksız beslenme sorunlarından hareketsizlik ve obeziteye çok sayıda ve çok yönlü sorunların tehdidi altında bulunduğunu, her biriyle ilgili yetkili ve ilgili kurum ve kuruluşların ivedilikle etkili politikalar geliştirmeleri gerektiğini ortaya koymuştur.’’

TÜİK 2023 verilerine göre, Türkiye’de çocuk yoksulluğunun yüzde 31,3 olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sarvan, ‘’Buna göre Türkiye’de 7 milyon çocuk (her 3 çocuktan 1’i) yoksulluk içinde yaşamaktadır. Bu çocukların durumunun 2024 ekonomik koşullarında çok daha gerilemiş olduğunu ve rakamın çok daha yükselmiş olduğunu tahmin etmek hiç de zor değildir’’ dedi.

En az 7 milyon çocuğun, okula yarı aç yarı tok gittiğini, ailenin sağlayabildiği okul beslenmesinin kaçınılmaz olarak çok yetersiz veya besleyici değeri düşük besinler olduğu dikkate alındığında okul çocuklarına her kademede bir öğün sağlıklı okul yemeği sağlanmasının ne kadar önemli olduğu ifade eden Prof. Dr. Sarvan, şöyle devam etti:

‘’Yoksulluk nedeniyle yetersiz ve sağlıksız beslenmenin yanı sıra ekonomik durumu daha iyi olan pek çok çocuk da yanlış beslenme alışkanlıkları nedeniyle okul saatlerinde çok sağlıksız gıdalarla beslenmektedir. Sağlıksız beslenme kaynaklı çocukluk çağı obezitesi yüzde 9,9, fazla kilolu çocuk oranı yüzde 14,6’dır. Yani her dört çocuktan biri fazla kilolu veya obezdir. 5 yaş altı çocukların yüzde 6’sının da yaşına göre bodur olduğu ileri sürülmektedir.’’

Prof. Dr. Fulya Sarvan, Antalya’da Okul Çağı Çocukları İçin Gıda Okuryazarlığı Projesi başlatacaklarını sözlerine ekledi.

‘’Çocuklarımızın bugünü ve yarını için okul yemeği’’

Antalya Okul Yemeği Koalisyonu Bileşenleri adına Veli-Der Antalya Şube Başkanı Tülay Koç da, beslenmenin, her bireyin sağlıklı gelişimi ve yaşam kalitesi için temel bir gereksinim olduğuna dikkat çekti. Koç, şöyle konuştu:

‘’Başta hükümet olmak üzere tüm bileşenler, yetersiz beslenme ile mücadelede sorumluluk almalı ve devlet okullarında ücretsiz beslenme birincil öncelikli mesele olarak görülmelidir. Gıda krizinin derinleştiği bu dönemde iktidara, muhalefet partilerine ve ilgili kamu kurumlarına sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Son derece önemli olan bu meselenin çözümüne katkı sunmak isteyen kurum ve kişilere çağrımızdır. Gelin hep birlikte çocuklarımızın bugününe ve geleceğine sahip çıkalım, yapılan çalışmaların takipçisi olalım ve birlikte çözüm üretelim.’’