MTB Başkanı Özdemir: Mersin, Hollanda modeli için pilot il olabilir

Hollanda’nın kısıtlı kaynaklarına rağmen hayata geçirdiği programlarla tarımsal üretim ve ihracatta Türkiye’den daha etkin olduğunu belirten MTB Başkanı Abdullah Özdemir, Hollanda modelini temel alarak şekillenecek yeni tarım ve gıda politikalarının uygulanabileceğine işaret ederek, Mersin’in pilot bölge ilan edilmesini istedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MTB Başkanı Özdemir: Mersin, Hollanda modeli için pilot il olabilir

MERSİN / EKONOMİ

Mersin Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye ile Hollanda’nın tarımsal üretimini ve ihracatını karşılaştırmalı değerlendirdi. Türkiye’nin 68,5 milyar dolarlık tarımsal hasılayla Avrupa’da 1’inci, dünyada ise 9’uncu sırada yer aldığını belirten Özdemir, Mersin’in ise bitkisel üretimde 3’üncü, tarımsal ihracatta 4’üncü, tarımsal hasılada 5’inci sırada bulunduğunu aktardı.

Mersin ihracatının yaklaşık yüzde 70’inin tarım ve gıda ürünlerinden oluştuğunu anımsatan Özdemir, daha fazla gelişme için Hollanda örneğinin iyi analiz edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye tarımsal ihracatının 31 milyar dolar olduğunu dile getirerek, yüzölçümü bakımından Türkiye’nin 19’da biri ve tarım arazisi açısından 21’de biri olan Hollanda’nın 127 milyar dolarlık ihracat yaptığına dikkat çeken Özdemir, “Bu rakam, Türkiye'nin tarım ve gıda ihracatının dört katından fazla. 127 milyar dolarlık ihracatıyla AB ülkeleri arasında birinci sırada bulunan Hollanda tarımsal ihracatının yüzde 66’sı kendi ürünlerinden, yüzde 34’ü transit ihracattan oluşuyor. Başarının temelinde ithal hammaddeleri işleyerek değerli ürünleri pazarlayabilme stratejisi yatıyor. Narenciye üretmeyen Hollanda, sofralık narenciyeden 1,2 milyar dolar kazanarak ülkemizle aynı geliri elde ediyor” dedi.

Dönüşüm ve teşvik bekleniyor

10 ürün üretiminde Türkiye 1’incisi, 30 üründe ise ilk 3’te yer alan Mersin’in çeşitli fiziksel ve altyapı imkânlarıyla küçük bir Hollanda olarak görülebileceğini vurgulayan Özdemir, “Devletimiz, tarım ve gıda politikalarını Hollanda modelini temel alarak yeniden şekillendirebilir ve Mersin’i bir pilot bölge ilan ederek bu politikaların uygulamasına buradan başlayabilir. Güçlü olduğumuz yerli ürünlerin yanı sıra, ithal hammaddeleri katma değeri yüksek işlenmiş ürünlere dönüştürecek mekanizmalar kurmalıyız. Böylece hem kendi ürünlerimizle doğrudan ihracat hem de ithal ürünlerle transit ihracatta hacmimizi artırabiliriz. Devletimizden beklentimiz, bu dönüşümün sağlanmasına yönelik adımların atılması ve ilgili teşviklerle desteklerin bu doğrultuda düzenlenmesidir. Bu oluşumun gerçekleşmesi için gerekli alt yapı, işgücü ve ticaret kültürü ilimizde fazlasıyla mevcut. Bu oluşum, kamu-özel sektör-üniversite iş birliğiyle desteklenirse, Mersin ülkemizin tarım ve gıda üssü haline gelebilir” diye konuştu.

Geleceğin sektörü olan tarım ve gıdada daha aktif bir rol üstlenmeyi hedeflediklerinden söz eden Özdemir, “Eğer bu model pilot bölge olarak Mersin’de başarılı olursa, Türkiye’nin diğer bölgelerinde de yaygınlaştırılabilir. Böylece dünyada ilk 10’da yer aldığımız tarımsal hasıladaki güçlü pozisyonumuzu tarımsal ihracata taşıyarak, İhracat sıralamasındaki 21’inciliği daha yukarılara çıkabiliriz” ifadesini kullandı.