OKA, TR83 Bölgesinde yatırım hareketi başlatıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile (KOSGEB) ortaklığında hazırlanan İmalat Sanayiinde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Ortak Finansman Desteği Programı ile KOBİ’lerin finansman ihtiyacının karşılanması ve bölgede yatırım hareketi başlatılması hedefleniyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Müberra TAŞÇI

SAMSUN - Bu program, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ortaklığında yürütülmektedir. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı iş birliğinde hazırlanan bu finansman destek programıyla birlikte KOBİ’lerin finansman ihtiyacının karşılanacağını dile getiren Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, bölgede yatırım hareketi başlatılmasına yönelik hedefleri olduğunu söyledi.

Desteklenecek faaliyetler için KOSGEB tarafından 50 milyon TL kaynak tahsis edileceğini ve yaklaşık 200 milyon TL'lik bir kredi hacminin oluşacağını dile getiren Şahin, “Program, il bazında belirlenen öncelikli sektörler olarak değerlendirilecek. TR83 Bölgemizde, kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı gibi ortak sektörler de bulunuyor. Program, TR83 Bölgesi’nde faaliyet gösteren, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı, KOBİ ölçeğindeki işletmelerin başvurusuna açık. Bu program kapsamında desteklenecek faaliyetler için KOSGEB tarafından tahsis edilen kaynak tutarı toplam 50.000.000 TL’dir. Böylece yaklaşık 200 milyon TL'lik bir kredi hacmi oluşacak” dedi.

İmalat sanayi sektöründe rekabet gücü geliştirilecek

Programın temel amacının, imalat sanayi sektöründe bölgedeki rekabet gücünün geliştirilmesi olduğuna vurgu yapan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Programın özel amacı, TR83 Bölgesinde imalat sanayinde öne çıkan sektörlerin katma değerli üretim, uluslararasılaşma, genç istihdamı ve yeşil dönüşüm odağında rekabetçiliğinin artırılması. Programın tematik öncelikleri de var. Bunlardan ilki bölge işletmelerinin katma değerli üretim, uluslararasılaşma ve genç istihdamı odağında desteklenmesi. Diğer bir öncelik ise sanayide yeşil dönüşüme yönelik döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği odaklı projelerin desteklenmesi. Ajansımız tarafından ön fizibilitesi yapılmış imalat sanayiine yönelik yatırım konuları hayata geçirilecek” diye konuştu.