Sun Tekstil, ürünlerinin yüzde 63’ünü sürdürülebilir hammaddelerle üretti

Sun Tekstil ve bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil, bütünsel sürdürülebilirlik yaklaşımı ile 2023 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlerini Sürdürülebilirlik Raporu’nda açıkladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sun Tekstil, ürünlerinin yüzde 63’ünü sürdürülebilir hammaddelerle üretti

İZMİR / EKONOMİ

Sun Tekstil ve bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil, 2023 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımlandı. Rapora göre, Sun Tekstil 2023 yılında tüm ürünlerinin %63’ünü sürdürülebilir hammaddeler kullanarak üretirken, bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil ise, bilime dayalı emisyon azaltım hedeflerini belirleyerek, değerlendirilmesi ve doğrulanması adına Science Based Target (SBTi) platformuna sundu.

Müşterilerine 2023 yılında tüm tasarımlarının %38'ini dijtal ortamda geliştirerek sunan Sun Tekstil, ISO 14001 Çevre Yönetim Sertifikası’nı da yeniledi. Şebekeden gerçekleşen elektrik enerjisi tüketimini I-REC sertifikalı %100 yenilenebilir enerji kaynağı ile dengeleyen Sun Tekstil, buhar üretimi ve genel ısıtma ihtiyacının yaklaşık %65'ini biyokütle enerji kaynaklarından sağlayarak Kapsam 1 emisyonlarını %30 oranında azalttı.

Ekoten Tekstil ise; 2022’de yatırımını gerçekleştirdiği % 95 oranında su geri kazanımı sağlayacak, inovatif teknolojiye sahip ileri arıtma tesisinin kurulumunu tamamladı. 2025’te % 95 geri kazanım oranına ulaşmayı hedefleyen Ekoten Tekstil, 2012 yılında uluslararası standartlara göre raporlamaya başladığı sera gazı emisyonları yönetimi çalışmaları sayesinde birim ürün başına (kg kumaş) emisyonlarını 2022 yılına göre %11 azalttı.

İzmir Torbalı’da kurulan örgü fabrikasının yıllık elektrik ihtiyacının 2023 tüketim miktarına göre yaklaşık %40’ını tesisinde yer alan 1.200 kW gücündeki güneş enerjisi santralinden karşılayan Ekoten Tekstil, 2019 yılından başlayarak yıllık ortalama 1.410.000 kWh elektrik enerjisini GES sistemi ile üretti. Böylece yıllık yaklaşık 690 ton CO2e sera gazı emisyonunu azalttı. sera gazı emisyonlarını da baz yılı olan 2012’ye göre %55 ve birim ürün başına %54 oranında azaltan Ekoten Tekstil, 2022 yılı itibariyle baz yılına göre toplam su tüketimini %53 ve birim ürün başına (kg kumaş) su tüketimini %68 oranında azalttı.

Doğaya saygılı, sürdürülebilir moda anlayışına öncülük ettiklerini vurgulayan Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, “Sürdürülebilir geleceği birlikte tasarlamak" hedefiyle çıktığımız yolculukta toplum ve dünya için değer yaratan faaliyetlerimizi sürekli daha iyi uygulamalarla güçlendiriyoruz. Sektörümüzün en önemli problemlerinden biri olan üretimde meydana gelen tekstil atıklarının tekstilden tekstile katma değerli geri dönüşüm oranını artırabilmek adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sürdürülebilir dönüşümün dijital dönüşümden ayrı düşünülemeyeceğine inanıyoruz ve bu doğrultuda stratejilerimizi önemli yatırımlar ile hayata geçiriyoruz” diye konuştu.