Süt sanayicileri, KDV iadeleri için yasal düzenleme istiyor

Süt ve süt ürünleri sektörü, 1 yıl geriden gelen Yurt içi KDV İade Sistemi nedeniyle finansal açıdan zora düştü. KOBİ ölçeğindeki bir firmanın devletten alacağı aylık vergi iadesi tutarı yaklaşık 1 milyon TL’yi aşarken, artan maliyet kalemleri ise raflara yansıtılıyor. İhracat KDV İade Sistemi’nde olduğu gibi aylık bazda yapılmasına ilişkin yeni yasal düzenleme bekliyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Süt sanayicileri, KDV iadeleri için yasal düzenleme istiyor

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Resmi Gazete’de 29 Mart 2022 tarihinde 31793 yayımlanan karar ile 1 Nisan 2022 tarihi itibariyle temel gıda ürünlerine uygulanan KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmüştü. Yeni düzenleme ile süt ve süt ürünleri satışlarında KDV oranı yüzde 1 olarak baz alınırken, sektörün üretiminde yoğun olarak kullanılan gıda ambalaj malzemelerinin KDV oranı yüzde 18’de sabit kalması sektörü zora soktu. Sektördeki firmaların KDV devri işlemlerinde geri ödemelerin 1 yıl geriden yapılması nedeniyle öz sermayelerde düşüş eğilimi hızlandı. Yurt içi İndirimli Oranlar KDV İade Sistemi’nden yararlanan firmaların yabancı finansal kaynaklara bağımlılığı artarken ödediği faiz miktarlarında artışlar yaşanıyor.

Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Gıda’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ramazan Öz, KDV İade Sistemi’nde firmalara her senenin sonunu takip eden yılın kasım ayına kadar geri ödeme talep etme hakkı tanındığını bildirdi. KDV devrinin ay bazında süreklilik arz etmesine karşın 1 yıllık bekleme süresi nedeniyle gıda sektöründeki firmaların ciddi bir finansal yük ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Ramazan Öz, “Süt ve süt ürünleri sektöründe ham süt alımları yüzde 1 KDV oranıyla değerlendiriliyor. Ancak üretim maliyetlerinde yüzde 40’ı oluşturan ambalaj malzemelerinde yüzde 18’lik KDV uygulanıyor.

Üretimin sonucunda firmalar fiyatlara yüzde 1 vergi yansıtabildiği için yüzde 17’lik kısım sanayicinin üzerine kalıyor.  Bu durum KOBİ ölçeğinde üretim yapan bir firmanın aylık üretim maliyetlerine 1 milyon TL olarak yansıması demektir. Firma geri ödemeleri 1 yıl geriden aldığı için aylık 1 milyon TL’lik açığı kapatmak için bankaya gidiyor ve yüksek faizler ödemek zorunda kalıyor. Bu ücreti geri aldığınızda dahi eline geçen miktarı zaten enflasyon oranları eritmiş oluyor. Sanayicinin elinde ise ödediği faizler ve değer kaybeden sermayesi kalıyor” dedi.

KOBİ’lerin devletten aylık alacağı vergi farkı yaklaşık 1 milyon TL

Yurt İçi KDV İade sisteminin tıpkı İhracat Vergi İade sisteminde olduğu gibi aylık baza çekilmesinin temel gıda sektörü için elzem olduğunu ifade eden Ramazan Öz, “Vergi İade Sistemi nedeniyle oluşan finansal yük firmalarımız için yabancı kaynak oluşturma gereksinimini doğuruyor. Alınan yabancı kaynaklar da firmalarımız açısından üretim maliyetlerinin artmasına neden oluyor. Bu süreç sadece süt ve süt ürünleri sanayicileri değil temel gıda üretimi yapan tüm sanayicilerimiz için de ciddi mali sıkıntılar doğurmaya başladı. Firmalarımızın öz sermayelerinin korunması ve üretim maliyetlerinin yani gıda enflasyonunun düşürülmesi için bir an önce Yurt içi KDV İade Sistemi’nin; ihracat KDV İade sisteminde olduğu gibi aylık olarak talep edilebilmesine olanak tanıyan bir kanun değişikliği yapılmasını bekliyoruz” dedi.

Zincir market alacaklarında sanayicinin yasal tahsilat süresi de 30 güne indirilmeli

Zincir marketlerle çalışan süt ve süt ürünleri sanayicilerinin alacaklarındaki 90 günlük yasal vade süresi nedeniyle yine işletme sermayelerinin zarar gördüğünü kaydeden Ramazan Öz, bu alanda da yeni yasal düzenlemeler ihtiyaç olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Süt ürünlerinin ortalama raf bekleme süreleri ortalama 25 gün seviyelerindedir. Zincir marketlere tedarik ettiğimiz ürünlerin alacaklarını maalesef yasal mevzuat nedeniyle 90 gün sonra tahsil edebiliyoruz.

Temel gıda ürünlerinin yaklaşık yüzde 70’i artık zincir marketler üzerinden tüketiciye ulaştırılıyor. Avrupa, Amerika ve Kanada gibi ülkelerde enflasyonun artmaması ve tüketicilerin alım gücünün düşmemesi için gıda sanayicileri zincir marketlerden alacaklarını kanunen en geç 30 gün içerisinde tahsil ediyor. Ancak bu durum Türkiye’de maalesef 90 gün olarak belirlenmiş.

Vade farkı nedeniyle oluşan maliyet artışları ise raftaki fiyatlara yansıyor ve gıda enflasyonu artıyor. Zincir marketlerin gıda ürünlerindeki ödemelerindeki vade süresinin en az 30 güne düşürülmesi gerekiyor. Süt ve süt sanayicileri olarak zincir market raflarında satılan ürünlerinin alacaklarının en geç 30 gün içerisinde ödenmesini yasal düzenlemeyle kanunlaştırılmasını bekliyoruz.”