Yatırımların üssü haline gelen Tarsus, ilçe gömleğinden kurtulmak istiyor

Nüfus yoğunluğu, tarım başta olmak üzere ülke ekonomisine sunduğu katkı ve kültürel mirasıyla ilçe kabuğuna sığmayan Tarsus’a, elde ettiği yeni fırsatlarla ilçe gömleğinin dar geldiğini söyleyen Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı H. Ruhi Koçak, “Tarsusumuzun il olması şart oldu” dedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yatırımların üssü haline gelen Tarsus, ilçe gömleğinden kurtulmak istiyor

MERSİN

Türkiye’nin en büyük ilçeleri arasında bulunan Tarsus, 350 bin 732’lik nüfusu, 2 bin 29 kilometrekarelik yüzölçümü ve 180 mahallesiyle birçok ili geride bırakı-yor. Tarımsal üretim, sanayideki önem ve lojistik üstünlük gibi faktörlerle ilgi oda-ğı olmayı sürdüren Tarsus, uzun zamandır il olma hayali kuruyor. Son dönemde bu hedefini her platformda dile getiren Tarsus’un önde gelen isimleri, kent kimliği kazanılması halinde Türkiye’ye daha büyük fayda sağlayacaklarının altını çizi-yor. Merkezi bütçeden alınacak payla her geçen gün artan nüfusun daha refah bir yaşam düzeyine sahip olacağını vurgula-yan yetkililer, ilçenin mevcut dinamikleri ve elde ettiği yeni fırsatlarla büyüyen ekonomisine dikkat çekerek il olunmasının sağlayacağı kazanımlar üzerinde duruyor. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Ruhi Koçak, nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen bir kilometrekareye düşen kişi sayısının Türkiye genelinde 111 olduğunu, Tarsus’ta ise bu sayının 173 kişi ile ülke ortalamasının üzerinde kaldığını söyledi.

“Girişimlerin olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz”

Tarsus’un geçmişten günümüze köklü tarihi geçmişi, sanayi ve ticari alt yapısı, tarım ve turizme dayalı tüm değerleriyle stratejik öneme sahip yerleşim merkezleri arasında yer aldığını belirten H. Ruhi Koçak, “Nüfus yoğunluğu, tarım başta olmak üzere ülke ekonomisine sunduğu katkı ve kültürel mirasıyla ilçe kabuğuna sığmayan Tarsus’a, elde ettiği yeni fırsatlarla ilçe gömleğinin dar geldiği artık daha net olarak görülüyor. İl olmak şart oldu. Tarsus’a il statüsünün kazandırılmasıyla ilgili girişimlerin olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz” dedi.

“Tarsus; Çukurova hinterlandında yapılan tüm stratejik yatırımların üssü haline geldi”

Tarsus’un devam eden projelerle yatırımların merkezinde yer almaya başladığını ifade eden Ruhi Koçak, toplam 8 mil-yon metrekare alanda, 115 bin metrekare büyüklüğünde olan ve uluslararası standartlarda hizmet verecek şekilde tasarlanan Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın Tarsus sınırları içerisinde kurulmasıyla, ilçenin yeni fırsatlar elde ettiğini vurguladı. Ruhi Koçak, “Bölge ve Türkiye’nin mega yatırımları arasında yer alan hava-limanının kargo taşımacılığı hizmeti de sunacak olması nedeniyle tarım ürünleri ihracatında önemli rol üstlenmesini bekliyoruz. Bunun yanı sıra kurduğumuz Türkiye’nin ilk tarım teknoparkı olan Mersin Agropark, organize sanayi bölgelerimiz, lojistik üs yatırımları ve diğer yatırımlarla Tarsus; Çukurova hinterlandında yapılan tüm stratejik yatırımların üssü haline geldi” diye konuştu.

Tarım ve sanayinin lokomotifi

Günümüzde Mersin'in ticaret ve sanayi merkezi olan Tarsus'un ekonomisinde tarımın en önemli gelir kaynağını oluşturduğuna işaret eden Ruhi Koçak, kentin en verimli ve en geniş tarım arazisinin Tarsus ovalık yöresinde yer aldığını dile getirerek; yaklaşık 200 bin hektarlık toprağın 100 bin 372 hektarının tarım arazisi, 55 bin 684 hektarının orman ve fundalık, 3 bin 43 hektarının çayır ve mera, 39 bin 435 hektarının ise tarım dışı arazi olduğunu aktardı. İklimin elverişli olması nedeniyle bu arazilerde her çeşit tarımın yapıldığını kaydeden Ruhi Koçak, şunları söyledi: “Tarsusumuzda 90 çeşidin üzerinde tarım ürünü yetiştiriliyor. Kışın örtü altında, ilkbaharda ise açıkta turfanda sebze ve meyvecilik yapılıyor. Narenciye, üzüm, zeytin gibi ürünlerin ülke çapında önemli üretim merkezlerinden biri olmasının yanın-da mısır, soya, ayçiçeği, pamuk gibi endüstri bitkilerinin yaygın olarak yetiştirildiği bir yer. Ayrıca gerek büyükbaş ve küçükbaş gerekse tavukçuluk potansiyelimiz oldukça yüksek. Süs bitkileri üretimde de önemli paya sahibiz. Tar-sus süs bitkileri yetiştiriciliği alanında Mersin ilinin yüzde 65’ini, Türkiye'nin de yüzde 1,25'ini oluşturuyor. Sanayi yönünden de gelişmiş durumdayız. İlçenin tarım ürünlerini değerlendiren sanayi kuruluşları dışında, ülke ekonomisi için önemli olan tarım aletleri, makine yedek parçaları, takım tezgâhları yapan fabrikalar, şekerli yiyecek imalathaneleri, tuğla ve seramik fabrikaları bulunuyor. Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam ediyoruz.’’

Tarih boyunca ilklere ev sahipliği yapan ve kadim kent dokusuyla dikkat çeken Tarsus’un ününün ülke sınırlarını aştığının altını çizen Ruhi Koçak, zengin bir inanç yapısına sahip ilçenin on bin yıllık geçmişi ile bugüne ışık tuttuğunu da sözlerine ekledi.