“Yeşil Mutabakat herkesi etkileyecek”

BTSO EVM tarafından düzenlenen birliğiyle ‘Sanayide Yeşil Dönüşüm-Sürdürülebilir Verimlilik ve Devlet Teşvikleri Paneli’nde konuşan Erol Dağlıoğlu, “Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen değişiklikler, Bursa’daki üretici ve ihracatçı firmalarımızı doğrudan etkileyecektir” dedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
“Yeşil Mutabakat herkesi etkileyecek”

BURSA (DÜNYA) - İş dünyasına yönelik sürdürülebilir üretim ve döngüsel ekonomi odağında çalışmalarını sürdüren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Enerji Verimliliği Merkezi (BTSO EVM) tarafından, BTSO MESYEB ve Bursa Model Fabrika iş birliğiyle ‘Sanayide Yeşil Dönüşüm-Sürdürülebilir Verimlilik ve Devlet Teşvikleri Paneli’ gerçekleştirildi. BTSO Ana Hizmet Binası’nda düzenlenen seminere iş dünyası temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. BTSO Enerji Konseyi Başkanı Erol Dağlıoğlu, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın etkilerinin sadece Avrupa Birliği (AB) ile sınırlı kalmayacağını belirterek, “Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen değişiklikler, Bursa’daki üretici ve ihracatçı firmalarımızı doğrudan etkileyecektir. Bu süreç yüksek yatırımları ve dolayısıyla finansman ihtiyaçlarını da ortaya çıkarmaktadır. Avrupa Birliği’nin 1 trilyon euro gibi bir kaynak ile desteklediği dönemde firmalarımızın yeşil dönüşüme ayak uydurması için sektörlerimize yeni finansman destekleri sunulması iş dünyamızın rekabet gücünü artıracaktır. BTSO da iklim değişikliği ve sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi teması altında küresel ve ulusal gelişmeleri takip ederek sürdürülebilirlik anlayışının yaygınlaştırılmasını, sanayi farkındalığının artırılmasını hedefliyor” diye konuştu. BTSO EVM Yöneticisi Canpolat Çakal, Enerji ve proses verimliliği çalışmalarının BTSO MESYEB çatısı altında birleştirildiğini belirtirken, “Hedefimiz, yeşil dönüşüm ve Avrupa Yeşil Mutabakatı yolculuğunda iş dünyası temsilcilerine ve ülkemiz sanayisine rehber niteliği taşıyan yöntemlerin aktarılması ve tüm Türkiye’de yaygınlaşmasının sağlanmasıdır” dedi.

“Sunumlar yapıldı”

Açılış konuşmalarının ardından panele geçildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Proje Destekleri Daire Başkanı Ersoy Metin, ‘Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ve Enerji Verimliliği ve Mevcut Enerji Verimliliği Finansman Destekleri, Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Programı ve Enerji Verimliliği 2024-2030 Çalışmaları’, Ticaret Bakanlığı AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakat Daire Başkanı Gülizar Yavaş, ‘Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye’nin Yeşil Mutabakat Eylem Planı, İklim Değişikliği ile Mücadele ve Karbon Düzenlemesi Eylemleri’, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Daire Başkanı Volkan Polat, ‘Sera Gazı Emisyonlarının Takibi İle İlgili Mevzuat Kapsamında Yapılan Çalışmalar ve Karbon Ayak İzi’, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Nihan Menteşeoğlu, ‘Sanayinin Verimlilik Dönüşümünde Model Fabrikaların Önemi’ ve KOSGEB Batı Bölge Müdürü Erkan Güngör, ‘Yeşil Dönüşüm Destek Programı’ hakkında katılımcılara bilgiler verdi.