Bazı illerdeki maden sahaları ihale edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Gaziantep ve Kayseri'de bulunan maden sahalarını ara ya da uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihale edecek.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bazı illerdeki maden sahaları ihale edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün maden sahaları ihalelerine ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Gaziantep'te 2-C grubu maden sahası ile Kayseri'de 4'üncü grup maden sahası ara ya da uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartı ile ihale edilecek.

Kapalı teklif ve açık artırma usulüyle ihalesi yapılacak sahalara ait bilgiler, 4 Temmuz'dan itibaren "http://www.mapeg.gov.tr/" adresinde ilan edilecek.

Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 09.00-09.30 arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacak. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

İhalelere katılabilmek için gereken ihale teminat tutarı, sahanın şartnamesinde belirtilen taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin yüzde 20’sinden az olamayacak.