Sosyal Girişimcilik

Çocuklar için daha eşitlikçi bir gelecek kuruyorlar Otsimo, Toy, Tolkido ve Tospaa... Her biri genç birer sosyal girişim. Ortak noktaları ise çocuklar. Onlar, gerçek sorunlardan yola çıktılar ve çocukların, eğitimden oyuna, hayatın her alanına eşit erişimini sağlamayı hedefliyorlar.