2023’ün İlk çeyrek yüzde 4 büyümenin kotları

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan

Yüzde 4’lük birinci çeyrek büyümeyi ele alıp irdeledim. Halkın refahı için yeni dönemde farklı büyüme modelinin gerektiğini düşünüyorum.

6 Şubat felaketini yaşadığımız deprem döneminin içinde yer aldığı Ocak –Mart dönemi ilk çeyrekte TÜİK GSYH büyümemizin yüzde 4 olarak açıkladığını Ekonomi gazetemizin Ankara Muhabiri Mehmet Kaya’nın haberinden öğrendik. İrdelemeden alt kalemlerine değinmeden, bunu önemli ve yeterli görenler olabilir. O nedenle ben geçen yılla kıyaslama yapıp, bu yılki büyümeyi irdelemek istiyorum.

Geçen yıl ilk çeyrek büyümesi yüzde 7.6 idi. Bunun içinde sanayinin katkısı yüzde 8.6 olmuştu. Tarım ise eksi yüzde 1.5’luk daralma ile büyümeyi aşağıya çekmişti.

Bu yılın ilk çeyreğinde sanayi yüzde 0.7 daralırken, tarımda yüzde 3.8 küçülme yaşandı.

Bu yılla ilgili önemli bir ilk çeyrek verisi de net ihracatın büyümeye katkısının eksi 5.3 olması.

Peki,yüzde 4 büyümeyi sağlayan veri ne…. Haberde ilk çeyrek büyümesinin kaynağında iç talebin yer aldığı belirtiliyor. Üretim yöntemiyle zincirlenmiş hacim endeksine göre, büyümeye yüzde 12.4, destek hizmet faaliyetleri yüzde 12,sigorta hizmetleri yüzde 11.2, bilgi iletişim yüzde 8.1,diğer hizmetler yüzde 7.8, inşaat 5.1 ,kamu yönetimi eğitim sağlık 3.6 gayrimenkul yüzde1.4  artışla katkı sağlamış.Yüzde4’lük ilk çeyrek büyümesi bunlarla  gerçekleşmiş.

Yılbaşındaki ücret artışları da büyümeye olumlu katkı olarak yansımış.

Buna karşın Türkiye Modeli olarak takdim edilen yapı içinde yer alan ihracatın net katkısının bu yılın ilk çeyreğinde eksi olduğu bilgisi de haberde  yer aldı. Haberde ayrıca Bakan Nebati’nin istihdamın geçen yılın ilk çeyreğine 1.6 milyon artması ile işsizliğin yüzde 9.9 indiği açıklamasına da yer verilmiş.

Haberde yer alan tabloda Mal ve Hizmet ihracatırıın ilk çeyrekte binde 3 küçülmesine karşılık Mal ve Hizmet ithalatının yüzde14.4 artığı da görülüyor.Net ihracatın katkısı da negatif sonuç veriyor.

Peki, bu bilgilere göre ilk çeyreğin yüzde 4 büyümesine sevinmeli, yeterli görmelimiyiz…

Ben bu tabloyla bakınca öyle düşünmüyorum. İçinde Sanayi ve Tarımsal üretimin yer almadığı iç talep, tüketim ve hizmetlerin yer aldığı büyümeden vazgeçmeliyiz. Sağlıklı büyümenin sanayi tarım alanları ve ihracatın katkısıyla ortaya çıktığını bilerek yeni dönemde bu alanlara katkı vermeliyiz. Doğru ve sağlıklı büyüme projelerine ağırlık vererek, yeni bir büyüme modeli uygulayarak halkımızın refahını artırmalıyız…

Günün Notu:

Meclis başkanının, Cumhurbaşkanı yardımcılarının ve Hükümetin oluşacağı önemli bir hafta geçireceğiz…

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Elon Musk adlı biri… 25 Eylül 2023
Fas ve depremi… 18 Eylül 2023