Gümrük ve ticaret müfettişlerinden haberler

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET

Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Dayanışma Derneği 17. Olağan Genel Kurulu’nu Ankara’da 29 Ni-san’da ODTÜ Vişnelik tesislerinde gerçekleştirdi. Divan başkanlığını yaptığım genel kurul çok olumlu bir havada gerçekleşti. Yıllardır Başkanlık yapan ve yeniden Başkan seçilen Dr. Coşkun Şe-nol özellikle Devlet Denetim Elemanları Derneği (DENETDE) ile birlikte yaptıkları çalışmaları an-lattı. İktidar ve muhalefetle heyetler halinde görüşmelerin önemli bir noktaya gelmiş olduğunu belirt-ti. DENETDE temsilcisi Kadir Kemaloğlu genel kurula aynı minvalde hitap etti. Süreli ve basılı ya-yına sahip tek dernek bu dernektir. Bir nevi hakem heyeti gibi dergide yayımlanacak yazılar titizlikle değerlendiriliyor. Yayın Kurulunda bulunduğum için bu iddialı olarak söyleyebilirim.

26 yıl yaptığım denetim mesleğinin nasıl bir kariyer mesleği olduğunu kamuoyu yeterince bilmeye-bilir. Neticede; teknik olarak yolsuzlukları belgelendiren bu elemanlardır. Ayrıca özel sektörün ku-rallar içinde rekabet etmesini sağlama gibi bir fonksiyon da yürütüyorlar aynı zamanda. Rehberlik de yapıyorlar.

Bu elemanlar kolay yetişmiyor. Zorlu bir süreçten geçiyorlar. Kuşkusuz özel sektöre geçenler de aldıkları kültür minvalinde çalışmalar yapıyorlar. Yer aldıkları zeminde kurallı yararlar sağlıyorlar özel sektöre. Kısacası bu ocaklar kaliteli insan üreten kurumlardır. Keza idari kadrolara geçenler de önemli hizmetleri başarıyla yapıyorlar.

Peki, bunların özlük hakları hak ettikleri gibi mi? Kesinlikle hayır. Her mesleğin kedine göre özellik-lerini kabul ediyorum ama bunlar çanta ellerinde Türkiye’yi kat ediyorlar. Her türlü riskle her gün karşı karşıyadırlar.

Mesleğe yeni giren birisi 18 bin TL maaş alıyor. Kıdemliler 32 bin TL görev evleri dışına çıktıkla-rında 308 TL yevmiye alıyorlar. Günümüz koşullarında bu yevmiye aç kalmaları anlamına gelmiyor mu? Hele hele konaklama ücreti olarak günlük 460 TL’yi dikkate alırsak bu para ile nerede kalınabi-lir ki!

Bizim zamanımızda 80 li yıllarda maaşımızla ev kiralamak ve geçinmek mümkün iken özlük hakları bakımından bu meslek mensupları hep geriye gitmiş durumdalar.

Her iktidarın ihtiyaç duyacağı bu meslek mensupları seslerini çıkarıyorlar ama duyulduğunu pek sanmıyorum. En azından ben böyle düşünüyorum. İnşallah bundan sonra duyulur. Bu konuda çok şey söylenebilir ama meslek mensuplarına imkân verilirse dillendirebilirler.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar