İş dünyasının beklediği gündem ne?

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan

Seçimler tamamlandı iş dünyası gözünü bir yandan yeni kurulacak hükümete ve bu hükümette ekonomi yönetimine gelecek isimlere çevirdi. Diğer yandan iş dünyası örgütleri ve sektör temsilcileri ile Anadolu iş insanları beklenti ve önerilerini dile getirmeye başladılar.  Gazeteniz EKONOMİ’nin dünkü sayısında bu öneri ve beklentiler geniş şekilde yer aldı.  Buna göre görüşlerin odağında ekonominin ilk sırada yer alması geliyor. Hükümetin bir an önce açıklamasını ve sorunların ele alınmasını bekliyorlar.

İş dünyası üzerinde durdukları konuları şöyle sıralıyorlar:

- Adımların  başında yapısal reformların yer almalı.

-    İçte ve dışta güvenin artırılması için önlemler birbiri ardına açıklanmalı.

- Tarım  ve gıda ürünlerinin önemi ülkemizde de öncelikle kavranmalı.

- İklim sorununun yarattığı olumsuzluklar karşısında çalışmalar yapılmalı.

- İş yaşamının önündeki olumsuzlukları giderecek adımların atılmalı, sağlıklı bir iş ortamının kurulmasına yönelik tedbirler alınmalı.

- Toplumsal refah için üretim, istihdam ve ihracatın artırılmasının zorunluluğu yerine gelmeli.

- Katma  değerin geliştirilmesi için destekler sürekli kılınmalı.

- Reel sektör temsilcileri ile KOBİ’lerin diyalog içinde sorunlarını açıklayıp çözüm bulunmasında yardımcı olunmalı.

- Gelişmenin önemli unsurlarının birinin finansal destekler olduğu göz ardı edilmemeli.

- Dünyadaki sıkı ilişkiler içinde olduğumuz Avrupa’daki ve çevremizdeki ülkelerdeki gelişmeleri iyi takip ederek hükümetin  iş dünyasına uygun projeler önermeli.

Seçim sonrası ilk açıklamalarını yapan iş dünyası temsilcileri, dünyadaki gelişmeler ve sorunlarla ilgili bilgilerinin olduğunu ortaya koyarak, yeni hükümette diyalog içinde kalıp önerilerde bulunarak gelişmelere yardımcı olmak istediklerini ortaya koyuyorlar. 

Beklentim,  iş dünyası temsilcilerin dünkü sayımızda geniş olarak yer alan görüş ve önerilerinin yeni kurulacak hükümet tarafından önemle ele alınarak birlikte olumlu bir yol haritasının çizilmesidir. 

Gördüğüm kadarıyla iş dünyamız sorunların bilincinde ve çözümler için önerileri var. Üretim istihdam, ve ihracatın geliştirilmesi için hükümetin iş dünyasının bu önerilerini dikkate alarak onlarla diyalog içinde projeler üreterek devam etmesi gerektiğine inanıyorum.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
VEDA 03 Kasım 2023