Mevzuat

702 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında 2022 yılı Mart ayında 702 firma için izin belgesi düzenledi.