GYİAD, çeşitli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyor

GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özer, GYİAD olarak, daha iyi bir gelecek için ekonomi, sürdürülebilirlik, dijitalleşme, girişimcilik, akademi ve istihdam gibi konulara odaklanarak çeşitli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyoruz.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
GYİAD, çeşitli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyor

SÜHEM BEYAZ / KOCAELİ

1986 yılında kurulan Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) genç iş dünyasının entelektüel ve sosyal sermayesini bir araya getirerek Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan gönüllü bir sivil toplum kuruluşudur. Genç yönetici ve iş insanlarının ihtiyaç ve sorunlarına çözüm üretmek, onları çeşitli platformlarda temsil etmek ve üyeler arası ticari ilişkilerin artırılması yönünde çalışmalar yapmakta olan dernek, daha iyi bir gelecek için sürdürülebilirlik, teknoloji, girişimcilik ve istihdam gibi konulara odaklanarak çeşitli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmektedir.

Türkiye'nin girişim ekosistemi, uzun yıllardır güçlenerek büyüyor diyen GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özer, “İstanbul gibi büyük şehirlerde, teknoloji odaklı girişimlerin sayısı ve çeşitliliği artmaya devam ediyor. Hükümetin teşvik politikaları, artan risk sermayesi yatırımları, iş dünyasındaki kurum ve kuruluşların girişimciliğe daha çok odaklanması, üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin inovasyonu desteklemesi gibi etkenler bu büyümeyi destekleniyor. Fakat bu büyümeyi ve kuvveti sürdürülebilir kılmak için kamu, iş dünyası ve türlü kurumların desteğiyle daha dayanıklı ve bütünsel bir girişimcilik kültürünü oluşturmak gerekiyor” dedi.

GYİAD girişimcilik projeleri

GYİAD olarak girişimcilik kültürünün gelişmesi ve yaygınlaşması amacıyla bazı projeler geliştirdiklerini söyleyen Özer, “GYİAD Akademi 2021 yılında Türkiye'nin 8 üniversitesinde 146 GYİAD Akademi Gönüllü Eğitmeni ile başlatıldı. Bugüne kadar Yeditepe Üniversitesi, ODTÜ, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi ile işbirliği yapılan proje kapsamında, bir dönem süren girişimcilik derslerinin çıkış noktası “teori ile pratiğin” birleşmesine dayanıyor. GYİAD Vaka Kitapları Serisi ise GYİAD Akademi’de okutulmak üzere hazırlanmıştır. Türk tipi girişimcilik hikayelerine dair ihtiyacı karşılamak için geliştirilen program, teorik bilgi ve pratiği birleştirerek günümüzde birçok gence yol gösteriyor. Ayrıca, 2021 yılında GYİAD MBA, hızla değişen ve dijitalleşen dünyada uyum ve adaptasyonu desteklemek için hayata geçirildi. Özellikle gençlerin değişken dünyada emin adımlarla ilerlemesini sağlama amacıyla geliştirilen bu eğitim programı, alanında uzman farklı profesyonellerin derslerde aktif rol alması ve gençlere tecrübe aktarması ve kazandırmasıyla A'dan Z'ye bütün işletme alanlarında yetkinlik geliştirmeyi hedefliyor” ifadesini kullandı.

Dijitalleşme konusunda dünyadaki trendleri takip ederek, öncü politikalar ve stratejiler geliştirip farkındalık yaratmayı hedeflediklerini belirten Özer, “Bu hedef doğrultusunda genç nüfusu doğru yönlendirmek adına akademik ve kurumsal projeler geliştirip, hem eğitim hem de tecrübe kazanımını beraber sağlayarak yetkin iş gücü yaratmayı amaçlıyoruz” dedi. Özer, ayrıca, GYİAD, 400 kişi katılımıyla 6 Mart’ta “Geleceği Yeniden Kurgulamak” temalı Yapay Zeka Zirvesi’ni çok değerli konuşmacılar ve katılımcılar ile gerçekleştirdi.

“İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz”

Sürdürülebilirlik konusunda bütüncül bir yaklaşım benimsediklerini söyleyen Özer, “Tüm sektörlerde sürdürülebilir gelişimin öncülüğünü yaparak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı en önemli sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bünyemizde kurduğumuz ‘Sürdürülebilir Çevre Çalışma Grubu’ ile iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, orman yangınlarına dikkat çekmek için "Göz Açıp Kapayıncaya Kadar" adlı bir proje geliştirdik. Bu projede, sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak hazırlanan bir orman yangını filmi, VR cihazları aracılığıyla kamusal alanlarda ve üniversitelerde gösterilerek farkındalık artırma çalışmaları yapıldı. Ayrıca, GYiAD Akıllı Tarım Teknolojileri Online Eğitim Serisi adı altında, Doktar firması iş birliğiyle tarım sektöründe çalışan çiftçilere ve iş insanlarına yönelik dijital tarım teknolojileri üzerine bir eğitim serisi düzenlendi. Bu seri ile 500 çiftçiye, uydu bitki sağlığı takibi, dijital toprak analizi ve hastalık önleme sistemleri gibi konularda ücretsiz eğitim verildi. Ayrıca, 9 Mayıs 2024 tarihinde 360 kişinin yoğun ilgisiyle gerçekleşen GYiAD Sürdürülebilirlik Zirvesi’nde çevre, sanat, gıda ve teknoloji gibi birçok başlıkta sürdürülebilirlik konuları bütüncül bir yaklaşım ile ele alındı” ifadesini kullandı.

Özer, “GYİAD olarak, daha iyi bir gelecek için ekonomi, sürdürülebilirlik, dijitalleşme, girişimcilik, akademi ve istihdam gibi konulara odaklanarak çeşitli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyoruz. İstihdam Çalışma Grubu, Türkiye’de günümüz koşullarında istihdam alanındaki sorunların analizi ve çözüm önerileriyle ilgili her dönem bir rapor çalışması yapıyor. Ayrıca, "Türkiye’de Genç İş Piyasası ve Geleceğe Bakış Raporu" ve "Genç Kadın İstihdamı ve Yeni Ekonomi Raporu" olmak üzere iki ayrı raporumuz iş dünyasındaki temel sorunlara değindi. Bu dönem hazırlanan raporda, Türkiye’nin işgücü ve en önemli sorunlarından biri olan ara eleman açığı konusuna yoğunlaşarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

GYİAD’dan sosyal sorumluluk programları

GYİAD bugüne kadar, aile şirketlerinde uzun vadeli başarı ve devamlılığı sağlamak için ilişkilerin yönetilmesi ve sürdürülebilir iş modelleri geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla “Aile Şirketlerinde İlişkiler ve Sürdürülebilirlik”, aile varlıklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda stratejiler ve yöntemler sunmak amacıyla “Aile Varlıkları Yönetimi”, aile üyeleri arasında iş birliği kültürünü güçlendirerek yenilikçi girişimciliği desteklemek için “Aile Şirketlerinde Uzlaşı Kültürü ve Aile İçi Girişimcilik”, iş süreçlerini dijital araçlarla optimize etmek ve verimliliği artırarak maliyetleri düşürmek amacıyla “Dijital Dönüşüm, İş Süreçlerinin Dijitalleşmesi konferansları”; çevre bilincini artırarak orman yangınlarına karşı önlemlerin alınması ve doğal kaynakların korunması yollarını araştırmak amacıyla “Sürdürülebilir Çevre ve Orman Yangınları”, geleceğin trendleri üzerine kapsamlı sohbetler gerçekleştirmek adına “Yarının Kahvaltısı”, Kadın Girişimciler panelleri; Yapay zekanın iş dünyasına entegrasyonu ve bu teknolojinin şirketler üzerindeki etkilerini değerlendirmek için “Yapay Zeka ve İş Dünyası Zirvesi”, Sürdürülebilirliğin tüm sektörlerde farkındalık yaratması amacıyla “Sürdürülebilirlik Zirvesi”, genç kadınları teşvik etmek ve ekonomik fırsatları değerlendirmek için "Genç Kadın İstihdamı ve Yeni Ekonomi", teknoloji odaklı sektörlerde gençlerin istihdamını artırmak ve onların bu alanlarda yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla “Genç İstihdam ve Teknoloji” zirveleri düzenlendi.