Zeytinlik alanlarda madencilik izni çıktı

Zeytinlik alanlarında belirlenen şartlarda madencilik yapılmasını düzenleyen yönetmelik yürürlüğe girdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Zeytinlik alanlarda madencilik izni çıktı

ANKARA(DÜNYA) - Devlet arazilerinde madencilik faaliyetlerinin esaslarını düzenleyen yönetmelikte değişiklik yapılarak, tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlarda elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla madencilik faaliyetlerinin yürütülmesine izin verildi.

Madencilik Yönetmeliğinin, Tarım Alanlarında Madencilik Faaliyeti başlıklı 115’inci maddesine eklenen fıkraya göre, madencilik faaliyeti yürütecek kişiden, faaliyetin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hali getireceğine yönelik taahhüt alınacak.

Faaliyet izni verilirken önce zeytinlik alanın taşınması istenecek, bunun mümkün olmaması halinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülecek alana, madencilik alanıyla eşdeğer zeytin bahçesi tesis edilecek.

Ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda madencilik faaliyeti yürütecek kişinin faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini taahhüt etmesi şartıyla Genel Müdürlük tarafından belirlenen çalışma takvimi içerisinde zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilir. Zeytin sahasının taşınmasının mümkün olmadığı durumlarda sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilmesi için madencilik faaliyeti yürütecek kişinin madencilik faaliyetleri bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini ve Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülecek alanda dikim normlarına uygun, faaliyet yürütülecek saha ile eşdeğer büyüklükte zeytin bahçesi tesis edeceğini taahhüt etmesi zorunludur. Bu fıkra kapsamında zeytin sahasının taşınmasına ilişkin tüm masraflardan ve zeytin sahasının taşınmasından kaynaklanan tüm taleplerden madencilik faaliyeti yürütmesi yönünde lehine karar verilen kişi sorumludur. Bu fıkra kapsamında zeytin sahasının taşınmasına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça, zeytin bahçesi tesis edilmesine ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenir.”