Depreme sağduyulu bakmak…

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan

Deprem bölgesine ilişkin saha bilgilerinin çok çelişkili olduğu dikkatimi çekerken, ‘’öncelikli gündemin’’ gözden kaçmakta olduğunu anlıyorum. Enkaz toplama konusunda sistematik bir yaklaşım getirmeden, TOKİ‘nin konutlar için temel atmaya hazırlanması, bu çelişkinin kalın halkasını oluşturuyor. Kamu yönetiminin deprem illeri için ‘’koordinatör valiler‘’ uygulaması, birden çok karar alanı yaratıyor ve bir kaos oluşturuyor. 

‘’Taziye‘’ adına yapılan il ziyaretlerin ise tam anlamıyla bir gösteriye dönüştüğünü görüyorum. Son olarak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın    Hatay’a 15 araç konvoyluk  ziyaretinde  yine benzer bir durum yaşandı ve anayol kapatılmak zorunda kaldı.

Bu çelişkili tahlil ortamından çıkmak için bilgisine başvurduğum ‘’Hatay Ortak Meselemiz Platformu’’ sözcüsü Ayhan Kara benimle 8 ana konuyu paylaştı:

1- Zemin etüdü ve yeni imar planı yapılmadan imar faaliyeti kesinlikle söz konusu olmamalıdır.

2- İmar planları mikro  bölgeleme yapılarak gerçekleştirilmelidir. Planlar 1 / 5.000 ve 1/ 1.000 ölçekli olmalıdır.

3- Şu dönemde konteyner türü geçici konutlar dışında bir yapılaşma düşünülmemelidir.

4- ‘’Özel Denetim Şirketi’’ uygulamasına son verilmelidir.

5- Deprem ve Afet Bölgesi için ‘’Acil Eylem Planı’’ hazırlanmalıdır.

6- Yıkık tarihi binalar basit bir enkaz kaldırma faaliyeti olarak ele alınmamalıdır. Kültür varlıklarına dönük envanter esaslı çalışma yöntemi benimsenmelidir.

7-Enkaz toplama işlemlerinde ‘’Hafriyat Topraklarının Kontrolü Hakkında Yönetmelik‘’ hükümleri eksiksiz olarak uygulanmalıdır.

8-Kamu taşınmazları kesinlikle satışa çıkarılmamalı, bu yerler ‘’kamu rezerv alanı‘’ olarak korunmalıdır.

Platform Sözcüsü Kara’nın dikkat çektiği bir başka nokta ise   Ramazan  Bayramı sonrası yardım ve dayanışmada oluşabilecek sekmeler. Depreme karşı  duyarlılığın bu nedenle  sürekli  dile getirilmesi  Sözcü Kara’nın dileği.

Deprem bölgesinde bir başka sıkıntılı konu ise gönüllü  gıda ve giysi yardımlarının ‘’koordinasyon’’ adına  sürekli engellenmesi ve  hatta  yardımlara el konulması. Bu engellemelerde özellikle AFAD’ın öne çıkmaya çalıştığı  anlaşılıyor.

Vatandaş ‘’un derdinde ‘’ iken ‘’ ün derdine ‘’ düşmüş olanların öne çıkması, deprem acısı yaşayan insanlara karşı  bir ‘’ insanlık suçu ‘’ olma özelliğini taşıyor.

GÜNÜN  SÖZÜ:

“İnsan eliyle yaratılan depremler son bulsun!” deprem bölgesinde en sık söylenen  deyimlerin başında geliyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
VEDA 03 Kasım 2023