Dış ticaret şirketleri dikkat!

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET

Konunun tüm dış ticaret firmalarını ilgilendirmesi nedeniyle yeniden bazı hatırlatmaları yapmakta yarar vardır diye düşünüyorum. Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Sonradan Kontrol araştırmalarında usule ilişkin bir yol haritası belirlemişti.

Şöyle ki; Müfettişlerin yaptığı tespitlerin önemi üzerinde durulmuş ve ve tespitler anılan genel müdürlüğe iletilmiş bulunuyor.

Tespitler şöyle idi;  

Bölge müdürlüklerince gerçekleştirilen sonradan kontrol araştırmaları sonucunda olumsuz bilgilere ulaşılması durumunda 2014/1 Genelge’nin V-6. maddesi uyarınca bir denetim elemanı marifetiyle konunun incelenip soruşturulmasını teminen ilgili bilgi ve belgelerin Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi gerekirken konunun hem Genel Müdürlüğe hem de kaçakçılık ve evrakta sahtecilik bakımından soruşturulması için bağlantı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’ne iletildiğinin görüldüğü, belirtiliyor.

Bu durumun aynı konuda çift başlı inceleme ve soruşturma yapılmasına yol açtığı anlaşılıyor. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nce düzenlenen fezlekeye istinaden Cumhuriyet Başsavcılıkları’nca yürürütülen soruşturma sonucunda Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı’nın verilmesinin ve konuyla ilgili Bölge düzeyinde sürecin yeterince takip ve koordine edileme-diği hallerde bu kararların kesinleşmesine engel olunamamasının, Müfettişlerce yürütülen inceleme ve soruşturmalarda somut suç delillerine ulaşılsa dahi CMK 172/2. maddesi sebebiyle, aynı konuda yeniden adli soruşturma ve kamu davası açılmasında güçlüklerle karşılaşıldığı ve bu durumun kimi zaman ithalatçı firma yetkililerinin/müdafilerin müfettişliklerce yürütülen inceleme ve soruşturmaların itibarsızlaştırmasına yönelik girişimde bulunmalarına neden olduğu, tespiti anılan genel müdürlüğe yazılı olarak bildiriliyor.

Bu nedenlerden dolayı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü de genelge ile çelişen ve Müfettiş tespitlerine konu edilen hususlara ilişkin olarak gerekli özenin gösterilmesi isteğini hem Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne hem de Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri’ne iletmiş bulunuyor.

Hem gümrük idarelerinin hem de şirketlerimizin söz konusu usulü yol haritasını göz önünde bulun-durmalarında yarar bulunuyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Gümrüğün adı yok 28 Mart 2024