Gümrük müşavirliği şirketlerine yeni bir yol açıldı

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET

Değerli EKONOMİ okuyucuları, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Sezai Uçarmak imzasıyla yeni bir genelge yayınlandı. Özellikle KOBİ olarak faaliyet gösteren Gümrük Müşavirlikleri ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlikleri şirketleri açısından dikkate alınması gereken bir genelge olduğu anlaşılıyor,

Buna göre; Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği kapsamında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından düzenlenen Teknoloji Geliştirme Merkezleri Muafiyet Belgesi'nin Tek Pencere Sistemi'ne alınması uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda şu yolların izlenmesi gerektiği anlaşılıyor;

1100 kodlu TPS-KOSGEB-Teknoloji Geliştirme Merkezleri Muafiyet Belgesi başvurusu, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemlerin şu şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor:

- 1100 kodlu TPS-KOSGEB-Teknoloji Geliştirme Merkezleri Muafiyet Belgesi başvurusu yükümlüsünce E-Devlet Kapısı'nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilir.

- Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden iletilen başvurular Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından değerlendirilir.

Başvuruda herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hatanın düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’na (KOSGEB)  elektronik ortamda gönderilir.

Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edi-len başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İda-resi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından kabul edilir.

Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından onaylanır ve Sistem tarafından 23 haneli belge ID oluşturulur.

Tek Pencere Sistemi tarafından oluşturulan 23 haneli belge (ID) numarası (Örnek: No:

23000000011000000000001) yükümlüsünce ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda "Belge Referans No" ve "Belge Tarihi" alanlarında beyan edilir.

Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmaz.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Gümrüğün adı yok 28 Mart 2024