Gümrük uzmanları neler yapıyor?

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET

Değerli EKONOMİM okuyucuları, ülkemizin 1996 yılında Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'ni tesis etmesi ile neredeyse eş zamanlı olarak başlatılan gümrük idaresinin modernizasyonu süreci, temel olarak gümrük mevzuatımızın AB mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesi, Gümrük İdaresi’nin merkezde ve taşrada yeniden yapılandırılması ve gümrük süreçlerinin çağdaş normlara kavuşturularak gümrük otomasyon sisteminin kurulmasını kapsamına almıştır.

Gümrük idaresinin modernleştirilmesinde, insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesine büyük önem verilmiş ve kamuda giderek yaygınlaşmakta olan kariyer uzmanlığı müessesesine uygun şekilde 1995 yılı sonu itibarıyla gümrük merkez teşkilatında gümrük uzmanları istihdam edilmeye başlanmıştır. Bu süreçte mesleğe adım atan uzman kadrolar ilerleyen yıllarda gümrük idaresinin modernleşme sürecinde çok önemli rol oynamışlardır.

Gümrük İdarelerinin Modernizasyonu Projesi (GİMOP), bu kapsamda geliştirilen BİLGE (BİLgisayarlı Gümrük Etkinlikleri) sistemi ve Gümrük Kapıları Güvenlik Sistemleri (GÜMSİS) Projesi başta olmak üzere bugün gümrüklerde kullanılan Risk Yönetimi, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS), Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS), Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi (NCTS), Tek Pencere Sistemi (TPS) gibi birçok otomasyon projesinde görev almış olan uzmanlar bugün de gümrüklerde ve dış ticarette blokzincir, büyük veri ve yapay zekâ gibi yenilikçi teknolojilerin kullanımı konusunda çalışmalar yürütmekte, bir yandan ulusal düzeyde ihtiyaç analizleri yaparken bir yandan da uluslararası boyuttaki gelişmeleri yakından takip etmektedirler.

Tüm bu çalışmalar, uluslararası ticaretin giderek daha kolay, daha hızlı ve daha güvenli hale getirilmesini, sınır kontrollerinin daha etkili bir şekilde yapılmasını, yasal ticaret her zamankinden daha kolay bir hale getirilirken kaçakçılık faaliyetleri ile yasadışı ticareti önlemek için güçlü bir kapasite oluşturulmasını hedeflemektedir.

Bugün iç ticaret, dış ticaret ve gümrük ile ilgili tüm konuların Ticaret Bakanlığı çatısı altında toplanmasıyla, bakanlık bünyesinde farklı birimlerde farklı görev, yetki ve sorumluluklar üstlenen ticaret uzmanları, dünyadaki tüm yenilik ve gelişmeleri takip ederek yeni projeler üzerinde çalışmaya devam etmekte ve ülkemizin dünya ticaretinde çok daha rekabetçi bir pozisyona yükselmesi için var güçleri ile çalışmaktadırlar.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar