İGMD Seçimli Olağan Genel Kurulu yapıldı

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET

Değerli EKONOMİ okuyucuları, köklü bir maziye sahip İGMD İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nin (İGMD) Seçimli Genel Kurulu 10 Şubat 2024 tarihinde yapıldı.

İdealist Grup Başkan Adayı Sayın Serdar Keskin: 538, Her şey Meslek İçin Grubu Adayı Sayın Ersel Yüksek: 266, Bağımsız Gümrük Müşavir Yardımcıları Platformları Adayı Sayın Emrullah Yardımcı: 267, Gümrük Müşavir Yardımcıları Birliği Adayı Sayın Refik Bora: 145 oy aldı. Böylece Sayın Serdar Keskin 5. kez İGMD Başkanlığı’na seçilmiş oldu. Başkan Yardımcısı da Nizamettin Ağar oldu. Başarılar diliyorum.

Yaklaşık 3 bin gümrük müşaviri-yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ve 6 bin müşavir yardımcısının üye olduğu dernek genel kurulunda özellikle 500 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmini yöneten müşavirlerin sorunlarına her genel kurulda olduğu gibi bu kez de dikkat çekildi. Özellikle, vekâletname sistemine dayalı olarak dolaylı temsil suretiyle çalışılmasının neden olduğu müteselsil sorumluluk konusundan çokça şikâyet edildi. Haklı olarak. Keza, sınavlara girişte üç kere ile sınırlamanın beş kereye çıkarılması benim de teklif ettiğim bir konudur. Sınavların Ticaret Bakanlığı bünyesinde yapılmasını da arzu ediyorum. Asgari ücretler konusundaki serzenişler hala devam etmektedir.

En büyük talep de ODA-BİRLİK konusunda. 100 bini bulan çalışan sayısıyla ve 500 milyar dolarlık işlem hacmini yürüten bu meslek grubunun oda olmasındaki engellerin neler olduğu ve nasıl aşılabileceği konusunda ufukta bir çözüm yolu henüz gözükmüyor.

Gümrük müşavirleri yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, gümrük müşavir yardımcıları ve çalıştırılan diğer personel sayılarını dikkate aldığımızda aileleri ile birlikte onbinlerce kişiden oluşan bir kitleden bahsetmek mümkündür. Nicelik ve nitelik açısından yetkin bir meslek icra ediliyor ve istihdam ile vergilere katkı çok önemli boyutlara ulaşıyor.

Neden ODA olmasınlar?

Önemli dış ticaret şirketlerine gümrük işlemlerinde çeşitli kolaylıklar sağlayan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası alınması ve yıllık kontrol işlemlerinde konu ile ilgisi olmayan kimselerin rol oynamalarının mantıksız-haksız ve zararlı olduğunu çeşitli yazılarımda belirtmiş bulunuyorum.

Daha önceleri de belirttiğim gibi, müşavirlerin örgütlenmeleri de bir acayip. Bir kısmı Gümrük Kanunu’ndan kaynaklı dernekler bir kısmı bunun dışında dernekler şeklinde bir örgütlenme var. Doğal olarak bu derneklerin etkinlikleri merkezi otorite ile işbirlikleri sınırlı çerçevede kalmaktadır. Oysa çok iyi çalışmalara da imza atmış bulunuyorlar ama çalışmalar yeterince değer bulamıyor. Dağınıklık etkinliği yıpratıyor. Çözülmeyecek sorunlar değil sorunları. Doğru dürüst bir örgütlenme modeli ile rahat bir çalışma ortamı sağlanabilir bu meslek mensuplarına. Bu konuları yıllardır gündeme getirmiş olmama rağmen henüz bir çözüm bulunamamış olmasına anlam veremiyorum.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Gümrüğün adı yok 28 Mart 2024