İhracatı artıran destek

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan

Serbest bölgelerin ihracat içindeki payı, son 10 yılda yaklaşık 3 kat artışla yüzde 10’a yükseldi. EKONOMİ muhabiri Merve Yiğitcan’ın TİM verilerine dayalı araştırma haberinden, serbest bölgelerden ihracatı artıran yeni bir soluğun yaratıldığını öğreniyoruz. Bu değişiklikte en önemli 2 etkenden ilki, ticarette güzergahların değişimi, ikincisi ise ihracatçının hiçbir bürokrasiye girmeden malı her an satışa hazır tutması.            

Ağustos ayı verilerine göre, serbest bölgelerden yapılan ihracat 21.6 milyar dolar. Buna karşılık yılbaşından bu yana ise toplam ihracat geçen yıla göre gerileyerek 164.9 milyar dolar seviyesine inmiş.          

TİM’den geçen ihracat, 8 aylık dönemde yüzde 3.4 gerilemeyle 143.8 milyar dolara düşmüş. Bunun sonucunda geçen yılın 8 ayında ihracattaki payı yüzde 10.1 olan serbest bölgeler ve antrepoların toplam ihracat içindeki payı bu yılın aynı döneminde yüzde 12.8’e çıkmış.         

Ağustos ayındaki yükseliş daha da anlamlı: Yüzde 14.2…      

Toplam ihracatın altıda birini oluşturan bu sayı, işin süreklilik taşıdığını anlatıyor. Nitekim Ticaret Bakanlığı 5 yeni serbest bölge kurma kararı aldı. İhracattaki bu çıkış noktası değişiminin ilk ayağının, Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesiyle başladığını görüyoruz. 2022’de, önce müdahale sonra karşı atakla başlayan olay serbest bölgelerden ihracata ivme kazandırıyor. Aynı yıl bu yolla ihracat 18.8 milyar dolara ulaşıyor.          

Serbest bölgelerden ihracat artışında Dahilde İşleme Rejimi (DİR) ile işlenmiş ürünlerin de olumlu katkısı olduğu anlaşılıyor. DİR Rejimini kullanan ihracatçı sanayici bu yolla girdi temininde yolu kısaltmış oluyor.        

Yıllar yılı Türkiye ekonomisi içinde işlevi hep tartışılan serbest bölgelerin bir konjonktür değişimi yoluyla anlamlı bir yere gelmesi, ihracatta araçların çok olmasının ne denli anlamlı olduğunu öğretiyor. Son on yılda serbest bölge ve antrepoların toplam ihracattaki payını yüzde 300’den fazla artırması, bu yerindeliğin bir göstergesi.          

Ekonomimizin ilerlemesinin en önemli unsurları içinde yer alan ihracatın gelişmesine yardımcı olacak her alana katkı vererek, desteklenmesi ekonomi yönetiminin ana görevleri arasında yer alıyor.    

Bunun bilincinde olarak atılacak adımlar ülke dinamiklerinin gelişmesine katkı sağlar.

GÜNÜN NOTU:

EUROPOL kara paranın %98’nin kaynağının tespit edilemediğini açıkladı. Dünyada yeni bir egemen güç mü doğuyor?

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
VEDA 03 Kasım 2023