"İş hayatını yeniden canlandırmak için konteyner ticaret merkezleri kurulmalı"

Necla DALAN
Necla DALAN Hikayeler&Liderler

Habitat Derneği, 6 Şubat’tan bu yana deprem bölgesine yoğunlaşan sivil toplum kuruluşlarından… Depremde Habitat gönüllüsü dört genci kaybeden dernek, hem onların hayallerini de yaşatmak hem de deprem bölgesinde yaraları saracak projeler için diğer sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleriyle iş birliği yapıyor. Bütün projelerini hızlıca deprem bölgesine uyarlayan dernek; Adana, Mersin, Diyarbakır, İzmir, Kuşadası, Kırklareli ve İstanbul’da yer alan bölgesel topluluk merkezlerini ücretsiz olarak bilgisayarsız kalan ve çalışacak ortamı olmayan girişimciler, KOBİ’ler, serbest çalışanlar ve öğrencilerin kullanımına açtı.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) ile bölgede kalıcı konutlar yapılıncaya kadar “sürdürülebilir yaşam merkezleri” oluşturmak üzere geniş bir paydaş ağının da katılımıyla Ortak İş Birliği Platformu’nu kurdu. Hatay-Samandağ, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da ‘Kasaba’ adı verilen yaşam merkezleri oluşturacak platform, ilk merkezi Samandağ’da kurmaya başladı.

Habibat Derneği, Girişimcilik Vakfı, Endeavor Türkiye, KAGİDER ve Han Spaces iş birliğindeki projeyle afet bölgelerinde ortak çalışma alanları oluşturulacak. Hedef; gençler, çocuklar ve kadınlar için Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Malatya ve göç alan çevre illerde, güvenliği sağlanan AVM ve konteyner ve çadırları topluluk merkezlerine dönüştürerek çalışma, meslek edinme ve istihdama, yepyeni girişimlere ve iş birliklerine çalışma ortamı oluşturmak.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile görüşüldü

Afet bölgesinde yürüteceği projeler ve programlar için Malatya, Adıyaman, Adana, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illerinde ikamet eden ve afetten etkilenen kişileri işe almaya başlayan Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ile konuştuk. “Depremin yarattığı yıkım çok büyük. Kaynaklar sınırlı, ortak çalışmamız lazım” diyen Hazır, temel amacın nitelikli iş gücünün bölgede kalmasını sağlamak için ticari hayatın canlandırılması olduğunu vurguluyor ve devam ediyor:

“Depremin doğrudan ve dolaylı olarak 23 milyon insanı etkilediği ortamda şimdi, bu kadar büyük bir alanda ekonomik faaliyetin devam etmesi ve iç göçün yönetilmesi önemli. İşletmelerin faaliyetlerine devam edebilmesi için OSB’yi besleyecek yan sanayi tesislerinin konteyner şeklinde kurulması, çalışanlar için bu alanlar yanında insanca yaşayabilecekleri yaşam alanları kurulması afet bölgelerinde ticari faaliyetlerin devam edebilmesi için öncelikli alanlar içerisinde yer alıyor. İş yerleri yıkılan insanların ve çalışanların bölgede kalması için uygun ortamların oluşturulması ve ticaret odalarının bunu üstlenmesi lazım. Malatya Ticaret ve Sanayi Bölgesi ile görüştük. Onların bir projesi var, yer verilmesi bekleniyor. İnsani yardım belki de bir yıl boyunca devam edecek ama nitelikli iş gücünü orada tutacak destekleri ortaya koymazsak insani yardımla bölge de bölge insanı da iyileşemez.”

Bu arada Sezai Hazır, depremin yarattığı yıkımın unutulmaması için her ilde bir hasarlı binanın da müze şeklinde korunması gerektiğine dikkat çekiyor.

“Bölgedeki güçlü iller ile afetten etkilenen iller arasında eşleştirme yapılmalı”

Sezai Hazır, ticari faaliyetlerin devamı için önerilerini şöyle sıralıyor: “Adıyaman-Diyarbakır, Adana-Hatay, Gaziantep-Kilis gibi bölgede ekonomisi güçlü illerle afetten zarar görmüş iller arasında  ticari, sanayi ve iş birliği eşleştirmeleri yapılmalı. Bu süreç OSB’ler arasında da olabilir. Bölge, gastronomi, tekstil, turizm açısında önemli. Pamuk üretimi ve tekstil fabrikaları da bölgede yoğun. Bu nedenle hazır giyim üretimi bölgeye kaydırılması için teşvik ve destekler sağlanmalı. Tarıma yönelik girişim ve teşvikler desteklenmeli. Bölgede üretilen ürünlerin satın alınması ile ilgili özel destekler verilmeli. Uluslararası kaynakların bölgeye yönelik kullanımında yerel ortaklıklar teşvik edilmeli. Depremden en çok etkilenen iki il Hatay ve Adıyaman süper teşviklerle desteklenmeli. Nitelikli iş gücünü kaybetmemek için işini, ofisini kaybeden girişimler, freelance çalışanlar, STK’lar için ortak çalışma alanları kurarak insanların bölge dışındakilerle de irtibatta oldukları işlerini devam ettirmeleri sağlanmalı.”

Afetle ilgili girişimi olan startup’lar buluşturulacak

Sezai Hazır, StartupCentrum ile Türkiye Girişimcilik Ekosistemi Birlik Çağrısı yaptıklarını anlatıyor. Hazır, “Birlikte çalıştığımız ve girişimcilik ekosistemine katkı koyan startup’larla bu zor zamanlarda birlikte hareket etmek, yaraları sarmaya bir nebze katkı sağlayabilmek için Habitat Derneği, Startup Centrum ve TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var olarak bir araya geldik. Türkiye Girişimcilik Ekosistemi’ne birlik çağrısı yaptık. Afetle ilgili girişimleri olan startup’ları buluşturacağız. Depremden etkilenenlere hangi alanlarda olursa olsun destek olabilecek girişimleri bir araya getirdiğimiz ve desteklerini açıkladıkları bir haritalama ve veri tabanı oluşturduk. Bugüne kadar farklı sektörlerde çalışan 76 startup çağrıya kulak verdi ve ekosisteme dahil oldu. ”

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar