Sığınmacıların işgücü piyasasına geçişi…

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan

Sığınmacılar için işgücü piyasasına geçişin desteklenmesi projesinde gençlerin istihdamı konusu, benim bizim genç işsizlerimizi hatırlamama neden oldu.

Dün düzenlenen “İşgücü piyasasına geçişin desteklenmesi projesi” toplantısında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Türkiye’de 4-5 milyon civarında sığınmacı bulunduğunu” belirterek, bunun başlı başına bir sosyal problem olduğunun altını çizmiş ve Türkiye’nin bu sorunu başarı ile yönettiğini savlamış.

Bakan Bilgin, “Türkiye’nin büyüme sürecinde iş gücüne, özellikle nitelikli iş gücüne talebi artmakta. Bu projenin amacı, mültecileri sadece işgücüne katmak değil, onları nitelikli emek haline dönüştürmektir. Bu bakımdan proje çok anlamlıdır” diyor. Projenin sığınmacıları hayata tutunduracağını, yardımlara bağımlılık yerine onların iş sürecine katılmalarını, üretici olmalarını sağlayacağını ileri sürmüş.

Çalışma Bakanlığının, genç sığınmacıların iş süreçlerinde yer almaları için proje geliştiriyor olması doğru bir adım. Bunun için Dünya Bankası ve AB’den çeşitli fonlar sağlama çalışmaları da takdirle karşılanacak bir çaba. Ama bu projeye bağlı açıklamalar üzerine bizim genç işsizlerimizin durumunun ne olduğuna baktım: TÜİK verilerine göre, 15-24 yaş genç işsizlerin oranı yüzde 20,6. Bu oran erkeklerde yüzde 18,1 iken, kadın nüfusunda yüzde 23,7 seviyesine yükseliyor. Ülkemizde genç nüfusta erkeklerin yaklaşık beşte biri, kadınların dörtte biri işsiz.

Bu genç nüfusun yakıcı işsizlik sorununa çözüm üretmesi gereken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı…

Sığınmacılar için proje üretirken, bizim genç işsizlerimiz için de proje üretmeli, yararlanabileceği dış fonların bulunması çalışmalarını yapmalıdır. Bildiğim kadarıyla bakanlığın genç işsizlik için proje ve dış fon bulma çalışması yok.

Sığınmacılar için yapılan proje çalışması bize ülke içinde benzer proje üretilip üretilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

GÜNÜN SÖZÜ: 

Işıl Kasapoğlu yönetimindeki 26. İstanbul Tiyatro Festivali coşkuyla başladı, buna ihtiyacımız varmış…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
VEDA 03 Kasım 2023