Vietnam nereye koşuyor?

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan

68 Kuşağı’nın gözde ülkesi Vietnam şimdi eğitim başarısıyla göz kamaştırıyor… Ülke, 87 gelişmekte olan ülke içinde eğitimde “en etkin” ve “başarılı” olmasıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi bu yetişkin işgücünün kalkınmayı ne denli etkileyeceği, önümüzdeki 8-10 yılın en fazla izlenen konusu olmaya aday gözüküyor. 99,9 milyon nüfuslu ülkede kişi başına gelirin 3,760 $ olmasına karşılık, büyüme hızı son 5 sene ortalama %4.5. Bununla, 350 Milyar dolarlık ekonomik büyüklüğün 2025’de 470-500 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

31 yıl boyunca önce Fransızlar sonra ABD ile savaşan Vietnam 1976’da bağımsız oldu. İlk döneminde bir sosyalist doktrin ve buna bağlı bir merkezi planlama egemendi. 2000‘li yıllarda piyasa ekonomisine yöneldiler. Ancak işgücü verimliliğinin düşük olması nedeniyle dünyaya sadece sıradan mal ürettiler. 2010’larda eğitimin yaratabileceği büyük itmeyi fark edip bunu kitlesel hale getirdiler. Peki Vietnam’ın başarısının ardında hangi öğeler yatıyor?

1-Aile ve aile ortamı çocukları aktif eğitimin içinde tutuyor.

2-Okullar verimli. Özellikle 5-8 yaş grubu bu anlamda büyük bir gelişim gösterdi.

3-Öğretmenlerin eğiticilik kalitesi çok arttı. Bu salt bir nitelik konusu değil aynı zamanda öğretim yöntemlerinin etkinliğini bize anlatıyor.

4-Öğretmenlerin doğru yönlendirilmesine dayalı bir eko-sistemi yaratıldı.

5-Öğretmenlere, öğrenci başarı oranına göre yapılan prim uygulandı.

6-Ülkeyi yöneten Komünist Parti, iyi bir rehberlik yaptı ve bu işte önderliği yürüttü.

7-Bölgesel yönetimlere “Kamu harcamasının yüzde 20’si eğitime ayrılacak” talimatı fonları arttırdı.
Bütün bu 7 öğenin bileşkesi, çok anlamlı sonuçlar doğurdu, yeni bir Vietnam’ın doğuşuna tanıklık etmemizi sağladı. Vietnam’ın eğitim dersi, olayın ‘’kara tahtadan bilgi aktarımı’’ demek olmadığını, olayın bir ülkenin geleceğini belirleyen insangücü katma değerini yaratmaktan geçtiğini bize yalın bir biçimde anlatıyor.

Vietnam kurtuluşunun büyük lideri Ho Chi Minh ‘in sözleriyle tamamlayalım: 100 yıl sonrasını düşünen uluslar eğitime yönelir. Ama bunu da sürekli olarak eğitim işinin üstüne odaklanarak gerçekleştirebilir…

GÜNÜN NOTU:

Türkiye’de sınıf öğrenci ortalaması yeniden yükseldi, açık öğrenim liselerine büyük kaçış başladı, PİSA indeksinde ülkenin yeri sondan ikincilik…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
VEDA 03 Kasım 2023