YYS sahibi firmalar dikkat-teknik düzenleme yapıldı, DTSŞ’lerin durumu ne olacak

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET

Gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan ve Türkiye Gümrük Bölgesi’ne eşya giriş ve çıkışı sırasında yapılan emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere yetkilendirilmiş yükümlü sertifika sahibi olmak gerekiyor. Bu sertifika sahibi firmalar gümrük idareleri nezdinde muteber firmalar oluyor.

Sertifika alınması uzun bir sürede gerçekleşebiliyor. Uzman kişiler yardımı olmadan alınması pek muhtemel görünmüyor. Keza; sertifikanın korunması da uzman kişilerden danışmanlık alınmasını gerekli kılıyor.

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerinin,  eksik beyan usulü, kısmi teminat uygulaması, götürü teminat uygulaması, A.TR Dolaşım Belgeleri’ni bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluş tarafından düzenleme ve vize işlemi için gümrük idarelerine ibraz edilme zorunluluğu olmaksızın düzenleyebilmesi, Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke gruplarıyla tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında gerçekleştirilen tercihli ticarette eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR. MED fatura beyanı düzenleyebilmesi, ihracatta yerinde gümrükleme yapabilmesi, izinli gönderici yetkisi, izinli alıcı yetkisi, ithalatta yerinde gümrükleme yapabilmesi, yeşil hat uygulaması, beyannamenin belge kontrollerine tabi tutulması halinde kontrollerinin öncelikle yapılması, beyanname kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde muayenenin öncelikle yapılması, azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme kolaylığı, özet beyana ya da özet beyan yerine geçen belgelere veya özet beyan olarak kullanılan bilgilere dayalı emniyet ve güvenliğe ilişkin gümrük kontrollerinin azaltılması ve bu kontrollerin öncelikle yapılması, izinli gönderici yetkisine sahip olmaları koşuluyla, ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın, sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı uygulaması, gibi haklardan yararlanmaları mümkün olabiliyor. Bu durum ticaretlerine hız kazandırıyor ve maliyetlerini minimize etme yolu açılıyor.

Gümrükler Genel Müdürlüğü 10 Ekim tarihinde yeni bir düzenleme yaparak; Yeşil Hat uygulaması, beyannamenin belge kontrollerine tabi tutulması halinde kontrollerinin öncelikle yapılması, beyanname kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde muayenenin öncelikle yapılması konularında BİLGE Sistemi’nde 2 no.lu Gönderici/İhracatçı ve 8 no.lu Alıcı/İthalatçı alanlarında yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerinin yer aldığı yeşil hatta işlem görmeyen beyannamelerin "Muayene Açık Beyannameler" ekranında muayene memuruna farklı renkte gösterilerek üst sıralarda yer alması ve bu çerçevede işlem yapılması yönünde bir teknik düzenleme gerçekleştirmiş bulunuyor. Bu kapsamda, gümrük idarelerine gerekli duyurunun yapılması bakımından bölge müdürlüklerini yazılı talimat vermiş bulunuyor.

Burada dikkat çekmek istediğim konu şudur; bu güzel haklardan yararlanmak için sürecin başından beri bu konularda gerçekten uzman kişilerle firmaların çalışması hayati önem arz etmektedir.

Ayrıca; ihracatımızda önemli rol oynayan Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) için de YYS sahibi olma yolunun açılması için bir düzenleme yapılması önemli bir ihtiyaç olarak ortada duruyor. Yetkililerin dikkatini buraya çekiyorum.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Gümrüğün adı yok 28 Mart 2024