Sağlık turizminin Diyarbakır'daki potansiyeli değerlendirildi

Diyarbakır’da Sağlık Turizmi, Medikal Turizm, Termal Turizmi, İleri Yaş ve Engelli Turizmi ile Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) olmak üzere dört başlık ele alınarak, mevcut ve olası sorunlar ile çözüm önerileri tartışıldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sağlık turizminin Diyarbakır'daki potansiyeli değerlendirildi

Mahir Solmaz / Diyarbakır

Diyarbakır'ı tercih edilebilir sağlık turizmi destinasyonu haline getirmek, kentte sağlık turizminin karşı karşıya olduğu sorunları belirlemek ve bu sorunlara çözüm bulabilmek amacıyla Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi’nde “Diyarbakır’da Sağlık Turizmi” çalıştayı düzenlendi.

Sabah seansında, açılış konuşmasının ardından açılış oturumu yapılan, öğleden sonra ise sağlık turizmiyle ilgili 4 ana başlık altında 4 oturum olarak düzenlenen çalıştaya, il içinden ve dışından çok sayıda akademisyen, sağlık sektöründen yöneticiler, hekim ile sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren acente temsilcileri katıldı. 

Sağlık turizmi alanındaki gelişimi daha ileriye taşıma hedefiyle düzenlenen ve sağlık turizmiyle ilgili mevcut durumların tespitinin yanı sıra önümüzdeki dönemde yapılması öngörülen çalışmaların konuşulduğu çalıştayın açılış konuşmasını yapan Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mustafa Bulut, kentsel ve bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, dengesizliği gidermek, yerel dinamikleri harekete geçirmek gibi unsurları esas alan yeni bölgeselcilik yaklaşımının, yerel potansiyelin değerlendirilmesini, öne çıkarılmasını ve bu potansiyelden azami fayda sağlanmasını hedeflediğini vurguladı.

Bulut, günümüzde kültür ve inanç turizmiyle birlikte medikal turizm, termal, turizmi, ileri yaş ve engelli turizmi ile geleneksel ve tamamlayıcı tıp  (GETAT) turizmi gibi turizm türlerinin de, ekonomik ve sosyal açıdan iller ve bölgeler için göz ardı edilemeyecek değerlere sahip olduğunu belirtti. Mustafa Bulut, hazırlanacak çalıştay raporunun kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.