Gözetim ve koruma önlemlerinin KDV açısından çözümü bekleniyor

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET

Değerli EKONOMİ okuyucuları, da önce konuya değinmiştim. Hatırlayalım;

İthalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında hesaplanan katma değer vergisinin indirim hakkının kaldırılmasından sonra karmaşa çıktı ve halen devam ediyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan söz konusu karara göre; İthalatta gözetim uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca, gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim hakkı ile birlikte ithalatta korunma önlemleri uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi ve/veya ek mali mükellefiyetler, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında ilgili mevzuat kapsamında uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim hakkı kaldırılmış oldu.

Gözetim uygulamasında; Ticaret Bakanlığı’nca, bir kısım eşya için minimum birim CIF kıymet belirlenmekte, belirlenen bu birim kıymetin altında kalan eşya için ya bakanlıktan gözetim belgesi alınması gerekmekte veya vergilendirmeye esas gümrük kıymetine yurtdışı gider beyanı/gözetim kıymet farkı gibi beyan eklenmek suretiyle kıymetin belirlenen birim kıymetinin üzerine çıkarılması halinde gözetim kapsamı dışına çıkarılması mümkün olabilmektedir.

Anlaşılan, belgeyle tevsik edilemeyen bu kıymet unsurundan kaynaklanan katma değer vergisi ile bu kıymet farkı üzerinden alınan diğer vergilerden kaynaklanan katma değer vergisinin indirime konu edilmeyecektir.

Benzer şekilde korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi ve/veya ek mali mükellefiyetler, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında ilgili mevzuat kapsamında uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergilerden kaynaklanan katma değer vergisi ile bu vergi ve mali yükler üzerinden alınan diğer vergilerden kaynaklanan katma değer vergisinin indirime konu edilemeyecektir.

Bu yazıyı yazmama neden olan konu, aradan zaman geçmesine ve piyasada karmaşanın devam etmesine karşın, uygulamaya açıklama getirmesi gereken Hazine ve Maliye bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nca henüz herhangi bir talimat/yönerge yayımlanmamış olmasıdır.

Ayrıca; indirilemeyecek tutarların ithale konu malın maliyeti içerisinde değerlendireceği bunun da fiyat artışlarına sebebiyet vermesiyle birlikte enflasyona neden olacağını tahmin ediyorum. Nitekim, E. Gümrük Başmüfettişi Dr. Coşkun Şenol’un da görüşü bu yöndedir.

 

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Gümrüğün adı yok 28 Mart 2024