Savunma Sanayi

Türkiye, savunma sanayiinde dünyada ağırlığını hissettiriyor Savunma sanayii, ülkemiz için vazgeçilmez stratejik öneme sahiptir. Bir ülkenin bağımsızlığı ancak üretimle mümkündür. Artık ihtiyacımızın önemli bir kısmını milli ve yerli kaynaklar ile karşılar durumdayız.