Anadolu’dan Mısır’a uzanan siyasi evlilik

Oktay ENSARİ
Oktay ENSARİ Kayseri Notları

Kayseri’de; Kapadokya ve geçmişi 4 bin yıllık Asur ticaret kolonisi Kültepe’ye gönül vermiş bir grup ilim, bilim ve entelektüelden oluşan Kapadokya Kültepe Koramaz Tarih, Kültür Eğitim ve Araştırma Derneği, önemli etkinliklere imza atıyor. Derneğin başkanı Halit Erkiletlioğlu, sayısı bir elin parmaklarını aşan tarihi kitaplarıyla Hitit, Asur, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerindeki Kapadokya’ya, dolayısıyla Anadolu’ya ışık tutan tarihsel yazılarıyla bilinen ve tanınan değerli bir araştırmacı. Yazarlığının yanı sıra kültürel olarak da derneğe başkanlık ve önderlik yaparak önemli bir görev üstlenmiş, özellikle Kayseri’nin geçmiş ve yakın tarihine yazdığı kitap ve yazılarla ışık tutan Halit Erkiletlioğlu, şimdilerde Asur ticaret kolonisi Kültepe’ye yoğunlaşmış. Kültepe, Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kayseri merkeze 24 kilometre uzaklıkta, Asurluların kurduğu büyük ticaret kolonileri Karumların merkeziydi. Kültepe, Anadolu’daki ilk yazılı tabletleri barındırması ve dünyanın ilk organize ticaret merkezi olmasıyla ön plana çıkıyordu. Asur çivi yazısı ile yazılan bu tabletlerde, dönemin siyasi ve hukuki ilişkilerini gösteren mektuplar, senetler, mühürler ve anlaşma metinleri vardır. Kültepe’de Asur, Genç Hitit, Helen, Roma, Pers ve Tabal dönemlerine ait eserler ve bulgular gün yüzüne çıkarılmış. 1948’de başlayıp hâlen devam eden arkeolojik kazılar sayesinde, Hititler öncesinde Anadolu’nun siyasi yapısı, Kültepe ve Kültepe’nin yakın civarında koloni kurmuş olan Asurlu tüccarların varlığı ve günlük hayata dair bilgiler aydınlanmaya başladı. Anadolu’nun zengin ticari ilişkileri ortaya konuyor. Bu haliyle İç Anadolu’daki birkaç önemli yerleşmeden biri olarak görülür. Bu ticari ilişkilerin MÖ 3. bin yılın ikinci yarısında, yine zengin bir Hatti kenti olduğu dönemde ortaya çıktığı anlaşılıyor.

Araştırmacı–yazar Erkiletlioğlu’nun bu günlerde Kültepe’den başlayıp Mısır’a uzanan ilginç bir iddiasına göre Mısır Kralı 2. Ramses’in eşlerinden olan, yani uzaktan gelen güzel olarak kraliçeliğe layık görülen Nefertari, Kadeş anlaşması sonucu Hitit Kralı Hattuşili’nin kızı olarak siyasi bir evlilikle Anadolu’dan Mısır’a gelin gitmiş. İddiaya göre Nefertari’nin gelin gittiği yer Kültepe veya Çorum Hattuşaş. Bu iddia bile Kültepe’ye, dolasıyla Kayseri’ye farklı bir anlam ve tarihi zenginlik katıyor.

Kapadokya Kültepe Koramaz Tarih, Kültür Eğitim ve Araştırma Derneği önümüzdeki günlerde Kültepe ile ilgili bir roman yarışması düzenleyerek Kültepe’yi tüm yönleriyle tanıtmayı, daha sonra bu romanlardan yola çıkıp bir senaryoyu filme dönüştürmeyi amaçlıyor. Bu harika projeye Valilik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü de destek veriyor. Haydi hayırlısı…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar