Gaziantep  depremin yaralarını sarmak için ekonomik destek istiyor

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü

6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinden etkilenin 11 ilde üretim ve ticaretin yeniden canlanması için atılması gereken adımlar bölge milletvekillerinin de gündeminde önemli bir yer tutuyor. MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, bölgenin üretim ve ihracatta amiral gemisi durumunda olan Gaziantep’te normalleşmenin sağlanması için bir dizi öneriyi Meclis kürsüsünde dile getirdi. Atay, deprem bölgesindeki vergi mükelleflerinin, deprem öncesi dönemlere ilişkin tahakkuk etmiş, vadesi geçmiş, depremden önceki dönemlere ait vadesi gelmemiş vergi borçlarının terkiniyle ilgili çalışmaların bir an önce yapılmasını istedi.  Deprem bölgesi dışında kalan şirket ve işletmelerin deprem bölgesindeki mükelleflerden olan alacaklarının değersiz alacak sayılması ve  söz konusu alacakların muhasebe kayıtlarına “zarar” olarak işlenerek,  gelir ve kurumlar vergisi matrahından düşürülmesinin sağlanması gerektiğini kaydetti.  

Atay’ın önerileri arasında  depremde hasar gören işletmelerin yeniden alacakları makine ve teçhizatlarda KDV istisnası getirilmesi,  bunları yurt dışından getirenlere gümrük işlemlerinde kolaylık sağlanması da yer aldı. Atay,  “Hâlihazırda yatırım teşvik mevzuatına göre 3’üncü bölgede bulunan Gaziantep merkezinin 4’üncü bölge destekleri kapsamına alınması ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin 5’inci bölge, ilçe organize sanayi bölgelerinin 6’ncı bölge desteklerinden yararlanmaları için acil düzenleme yapılması elzemdir.  Türkiye ihracatının yüzde 9’unu gerçekleştiren kilit öneme sahip İskenderun Limanı'nın zarar görmesi nedeniyle işlerin büyük kısmı Mersin Limanı’na kaymıştır. Mersin Limanı'na kaydırılan işlerden 28 Şubata kadar ardiye ücreti alınmaması kararı alınmış olup bu sürenin uzatılması talebimiz vardır ” dedi.

Gençlerin topladığı izmaritler sigara şirketlerine postalandı

AK Parti İstanbul Milletvekili Meclis Sağlık Komisyonu Başkanvekili Müşerref Tuba Durgut,  30 Mart “ Uluslararası Sıfır Atık Günü’ nde en yaygın zararlı atık olan sigara izmaritlerine dikkat çekti. Tütün Endüstrisi Karşıtı Gençlik İnisiyatifinin parklardan, sahillerden topladığı izmaritlerin bulunduğu kutuları gençlerle birlikte çok uluslu sigara şirketlerinin Türkiye’deki adreslerine gönderdi. Meclis’te gençlerle birlikte basın toplantısı düzenleyen Durgut, sigara imalatı ve tüketiminin, her yıl 80 milyon ton sera gazı emisyonuna neden olduğunu ve küresel ısınmayı hızlandırdığını belirterek, dünya genelinde her yıl 4,5 trilyon sigara izmaritinin yere atıldığına dikkat çekti.  Durgut, parklardan, sahillere kadar en yaygın görülen toksik çöpün sigara izmariti olduğunu, doğada bir izmaritin yok olması için 10 yıl geçmesi gerektiğini, izmaritlerden 7 bin çeşit kimyasal madde sızdığını söyledi.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar