KOBİ

KOBİ Yönetmeliği’nde ve KOBİ sayılma limitlerinde değişiklik